Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3708z ostatnich 7 dni
15345z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Tuchomie
Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie
powiat: bytowski
598215056
biuro@tuchomie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tuchomie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.:
Wykonanie Pomorskich Szlaków Kajakowych - szlak Górnej Słupi, które obejmują wykonanie:
1) Budynku toalety wraz z magazynem, instalacji sanitarnych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej, instalacji elektrycznych budynku;
2) Przystani kajakowej - Tuchomie - zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą, oznakowanie (CMS,
Modrzejewo Poręby, Modrzejewo most), oświetlenie terenu;
3) Przystani kajakowej - Izba Regionalna w Modrzejewie, Przystani kajakowej - Młyn Modrzejewo
Wykonawca zobowiązuje się wykonać w/w prace, zgodnie z zakresem obowiązków i praw wynikających
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.
Osoba/osoby wykonująca przedmiotowa usługę musi/musza posiadać odpowiednie uprawnienia w myśl
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, w branży:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- drogowej,
- elektrycznej, elektroenergetycznej.
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociągowych i
kanalizacyjnych
Przedmiotowa usługa będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - dofinansowanie projektu: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi"
Roboty budowlane dla w/w inwestycji ma realizować:
Zadanie/cześć nr 1:
Usługi Budowlano-Ciesielskie DOMEX Radosław Turzyński, 77-141 Borzytuchom, Osieki 4a,
za kwotę brutto: 199.999,23 zł
Zadanie/cześć nr 2:
Usługi Budowlano-Ciesielskie DOMEX Radosław Turzyński, 77-141 Borzytuchom, Osieki 4a,
za kwotę brutto: 501.840,00 zł
Zadanie/cześć nr 3:
HYDRO-MAG Sp. z o.o., Ul. Kartuska 46, 83-333 Garcz
za kwotę brutto cena brutto 100.245,00 zł

Dokument nr: RG.271.1.23.2018 - 23/2018

Składanie ofert:
Proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego formularza oferty oraz przekazanie go Zamawiającemu w formie:
- elektronicznej, na adres: biuro@tuchomie.pl, e.lipka@tuchomie.pl
-faksem, na nr tel.: 598215056
- pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście) na adres:
Gmina Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
do dnia 12.10.2018r do godz. 09:00.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto łącznie z podatkiem VAT.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który - spełniając opisane wyżej wymagania - zaoferuje najniższą
cenę.
Przewiduje się zawarcie w wyniku niniejszego postępowania umowy z terminem realizacji do 31.12.2018r., z tym,
że umowa o świadczenie usług przez Wykonawcę wygasa po upływie czasu gwarancji (60 m-cy) obejmującej
wykonane roboty budowlane.

Uwagi:
Zapytanie nr 23/2018
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30.000euro
Działając w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zapraszam do złożenia propozycji cenowej na
zadanie pn.:
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.:

Kontakt:
Urząd Gminy Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie
Telefon: 59 821-50-40
Fax: 59 821-50-56
Email: biuro@tuchomie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.