Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kamieni bębnowanych

Przedmiot:

Dostawa kamieni bębnowanych

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel +48 81 537 57 00
mariola.dyrda@umcs.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamieni bębnowanych do UMCS w Lublinie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do zaproszenia ,,Opis przedmiotu zamówienia".

Dokument nr: PU_111_2018_(2)_DOP_z

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy przesłać na adres e-mail: mariola.dyrda@umcs.pl w terminie do dnia 11.10.2018 r. do godz. 12.00.
2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem ,,Formularza ofertowego", stanowiącego Załącznik do Zaproszenia.
2) Oferta winna być złożona jako skan formy pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy.
3) Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:
,,Oferta w postępowaniu na ....................................., oznaczenie sprawy: .............................".
3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (w tym koszty dostawy).
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie podmiotowej BIP.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postepowania na tej podstawie została przewidziana w zaproszeniu do składania ofert.
10. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) - zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
5. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu: Mariola Dyrda, tel. 81 537 57 00, e-mail: mariola.dyrda@umcs.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.