Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie lewostronnego wału rz. Wisły odcinek Buraków - Sady w km 22+270 - 25+950, gm....

Przedmiot:

Utrzymanie lewostronnego wału rz. Wisły odcinek Buraków - Sady w km 22+270 - 25+950, gm. Czosnów, pow.nowodworski

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 542302038
anna.muszalska@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie lewostronnego wału rz. Wisły odcinek Buraków - Sady w km 22+270 - 25+950, gm. Czosnów, pow.nowodworski

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału oraz ławy przywałowej lewostronnego wału rz. Wisły odc. Buraków-Sady w km 22+270-25+950 - 85 % powierzchni wału i ławy przywałowej - 80 066 m2. Wykoszenie porostów ręcznie z wygrabieniem z wału w km jw. porost gęsty, miękki - dokoszenie po mechanicznym wykoszeniu - 14 130 m2.

Ręczne ścinanie rzadkich krzaków na skarpie odwodnej wału w km od 22-270 do 25+950 (norma pomniejszona o współczynnik 0,7 ze względu na niewykonanie karczowania) - 0,3 ha.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do Zaproszenia (np. opis techniczny, przedmiar/obmiar, kosztorys/wycena ofertowy/a,wytyczne, zestawienie parametrów, dokumentacja mapowa).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 20 090.32 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
II.2.4)Opis zamówienia:

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału oraz ławy przywałowej lewostronnego wału rz. Wisły odc. Buraków-Sady w km 22+270-25+950 - 85 % powierzchni wału i ławy przywałowej - 80 066 m2. Wykoszenie porostów ręcznie z wygrabieniem z wału w km jw. porost gęsty, miękki - dokoszenie po mechanicznym wykoszeniu - 14 130 m2.

Ręczne ścinanie rzadkich krzaków na skarpie odwodnej wału w km od 22-270 do 25+950 (norma pomniejszona o współczynnik 0,7 ze względu na nie wykonanie karczowania) - 0,3 ha.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do Zaproszenia (np. opis techniczny, przedmiar/obmiar, kosztorys/wycena ofertowy/a,wytyczne, zestawienie parametrów, dokumentacja mapowa).

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych,patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem ,,lub równoważny" pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 8 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zaproszenia

CPV: 77310000

Dokument nr: ZOZ.281.47.13.2018

Uwagi:
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PS-POL Sobolewski Piotr
Kępa Polska 23
Bodzanów
09-470
Polska
Kod NUTS: PL923
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 20 090.32 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 20 090.32 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Muszalska
Tel.: +48 542302038
E-mail: anna.muszalska@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL923

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.