Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu służącego do wyposażenia studia nagrań

Przedmiot:

Dostawa sprzętu służącego do wyposażenia studia nagrań

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Estrada Rzeszowska
ul. Jagiellońska 24
35-025 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: 17 853 80 04, fax: 17 853 80 13
akawa@estrada.rzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu służącego do wyposażenia
studia nagrań ,,Estrada Studio", w ramach projektu ,,Infrastruktura domów kultury 2018 -
Modernizacja i doposażenie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowa studia nagrań
Estrada Studio" realizowanego w terminie 2.01.2018 - 31.12.2018.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. REALIZACJA OBEJMUJE
a) Mikrofon pojemnościowy Brauner VM1 -1 szt.
b) Mikrofon wokalny Peluso R14 - 2 szt.
c) Mikrofon pojemnościowy małomembranowy AKG C451B - 2 szt.
d) Mikrofon Neuman U87 - 1 szt.
e) Statyw mikrofonowy z przeciwwagą Dynawid SM3250 - 4 sztuki
f) Statyw mikrofonowy biurkowe Dynawid 4110 - 3 sztuki
g) Krosownica Neutrik NPPA-TT-S - 2 szt.
h) Przedwzmacniacz Uniwersał Audio Solo 610 - 2 szt.
i) Kompresor Looptrotter Monster Compressor -1 szt.
j) Przedwzmacniacz mikrofonowy Chandler TG2 Dual -1 szt.
k) Zasilacz Chandler Limited PSU-1 - 1 szt.
l) Szafa rack w obudowie meblowej -1 szt.
m) Interfejs Audient iD44 -1 szt.
n) Przedwzmacniacz BAE 1073MPF 1 kanał, rack + zasilacz - 1 kpl.

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Estrady Rzeszowskiej
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów, lub mailowo pod adresem akawa@estrada.rzeszow.pl
w terminie
do dnia 12 października 2018r. do godz. 14;00.

Wymagania:
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego
do upływu terminu składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie
wszystkim Oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie i jest ono dla nich
wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której
zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.

IV. WARUNKI WYMAGANE DLA OFERENTÓW
W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń-złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent ma prawo do złożenia tylko jednej oferty;
2. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych na realizację zadania.
3. Treść złożonej oferty musi zawierać:
a) ofertę cenową dla każdego zadania (zadanie nr I lub II lub III, cena netto, VAT, cena brutto);

2. oferty składane
a. osobiście lub pocztą tradycyjną powinna znajdować się w zaklejonej
nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem:
Oferta na dostawę sprzętu służącego do wyposażenia studia nagrań, w ramach
projektu ,,Infrastruktura domów kultury 2018 - Modernizacja i doposażenie
Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowa studia nagrań Estrada Studio"
b. pocztą elektroniczną winny być opatrzone tematem:
Oferta cenowa na dostawę sprzętu
UWAGA! Decyduje data wpłynięcia oferty!
VII. WYBÓR OFERTY:
1. Wybór oferty zostanie dokonany przez komisję składającą się z wyznaczonych pracowników
Wydziału Kultury oraz Estrady Rzeszowskiej.
2. Kryteria oceny oferty: głównym kryterium będzie wysokość zaproponowanej ceny za
wykonaną usługę.
VIII. INNE POSTANOWIENIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
i przerwania na każdym etapie postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiający ma prawo nie powiadamiania oferentów, których oferta nie została wybrana
w wyniku przedstawionego postępowania.
3. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Organizatora do złożenia
zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.