Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Sól
ul. ul. Moniuszki
67-100 Nowa Sól
powiat: nowosolski
tel. 68 3872016 w. 28, faks 683 873 277
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowa Sól
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej w m. Ciepielów dz. 335/5
Przedmiotem zamówienia jest: a)przebudowa drogi gminnej w m. Ciepielów dz. nr 335/5. Teren objęty niniejszą inwestycją stanowią działki: 316/3, 335/3, 335/4, 335/5 ob. 3 Ciepielów, jedn. ew. Nowa Sól. Zakres inwestycji obejmuje: - przebudowę jezdni drogi wewnętrznej, - przebudowę zjazdu z drogi gminnej nr 002415F, - budowę odwodnienia drogowego, - przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, - wycinkę kolidujących drzew i krzewów. 2) Szczegółowy opis zamówienia stanowi dokumentacja techniczna jako załącznik do zaproszenia do negocjacji; 3)Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (załącznik). Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienia. 4) Zamawiający informuje, iż ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź załącznikach do niej, powołuje się na nazwy własne. Rozumie przez to produkty podobnego typu tzn. pozwalające osiągnąć rezultaty jak wskazane produkty. Ponadto Zamawiający informuje, iż ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź załącznikach do niej, powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne 5) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 500243698-N-2018, RG.271.18.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67. ust 1. pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W wyznaczonym terminie składania ofert, w wyniku przeprowadzonego postępowania (605478-N-2018 z dnia 2018-08-17 r.) w wyznaczonym terminie nie zostały złożone żadne oferty. W związku z tym Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i przystąpił do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki. Uzasadnienie prawne: Działając zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) oraz z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Zamawiajacy przystępuje do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 i 68 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., przetargi@pbd.glogow.pl, ul. Mickiewicza 63, 67-200, Głogów, kraj/woj. dolnośląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.