Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych

Data zamieszczenia: 2018-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
+48 (55) 239 3000, Fax : +48 (55) 235 3555
umelblag@umelblag.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych w otoczeniu obiektu sportowego przy
ul. Agrykola 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko-łyżwiarskim ul. Agrykola
Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych w otoczeniu obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko-łyżwiarskim ul. Agrykola.

Przedmiot główny:
CPV: 45233200-1 Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Główne miejsce wykonywania robót: ulica dojazdowa do Miejskiego Ośrodka Sportu (dalej: MOS) oraz parking dz. nr 111/6 obr. 18.

Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych w otoczeniu obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 polegające na wykonaniu warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej drogi dojazdowej oraz parkingu przy hali MOS.

Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji (dalej: ZdN).

3. Szacunkowa wartość zamówienia:

32 074,90 zł

CPV: 45233200-1

Dokument nr: RZP.271.87.2018.AG

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia
data zakończenia: 12 listopada 2018 r.

Uwagi:
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1.
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna:
art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych:
67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;.

Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) poprzez dodanie pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wdrożono do prawa polskiego regulacje z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki.
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych w innym trybie, pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności, w trybie z wolnej ręki. Gmina Miasto Elbląg jest Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonywania przedmiotowych zadań Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1, ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki, tj.:
a) Zamawiający, tj. Gmina Miasto Elbląg, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki,
b) ponad 90% działalności Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Elbląg sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został ustalony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań wyżej wymienionej spółce, gdyż spełnione są łącznie przytoczone okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie in-house.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.