Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont chodnika

Przedmiot:

Remont chodnika

Data zamieszczenia: 2018-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Łukowski
ul. ul. Józefa Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
powiat: łukowski
tel. 257 982 203, faks 257 987 491
Województwo: lubelskie
Miasto: Łuków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1259 L Łuków (ul. Glinki) - Rzymki-Kępki-Kozły km 1+880 - 2+370 - zamówienie z wolnej ręki
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych związanych z remontem chodnika na drodze powiatowej nr 1259 L Łuków (ul. Glinki) - Rzymki-Kępki-Kozły km 1+880 - 2+370 - zamówienie z wolnej ręki 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: o Roboty pomiarowe; o Usunięcie warstwy ziemi; o Wykonanie nasypu pod chodnik; o Wykonanie koryta pod chodnik; o Odwiezienie gruntu z koryta; o Profilowanie i zagęszczenie podłoża; o Warstwa odsączająca; o Ułożenie ścieków; o Ustawienie krawężnika; o Wykonanie podbudowy; o Ułożenie chodnika; o Ułożenie obrzeża. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 500244120-N-2018, AZ.262.20.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zawarł umowę w dniu 10.09.2018 r. z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w trybie przetargu nieograniczonego (nr AZ.262.13.2018) na zadanie pod nazwą "Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1259 L". . Zamówienie podstawowe o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielone zostało Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o., ul. Gen. Kleeberga 63, 21-400 Łuków. Zamawiający spełnił przesłanki art. 36 ust. 2, pkt 3 ustawy Pzp przewidując udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającym na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, przewidzianych dla zamówienia podstawowego, w ramach wykonania na drodze powiatowej nr 1259 L Łuków (ul. Glinki) - Rzymki - Kępki - Kozły robót pomiarowych, usunięcia warstwy ziemi, wykonania koryta pod chodnik, odwiezienia gruntu z koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwa odsączająca, ułożenie ścieków, ustawienie krawężnika, wykonanie podbudowy, ułożenie chodnika, ułożenie obrzeża, w ilościach jak dla zamówienia podstawowego, zamieszczając stosowną informacje w SIWZ z dnia 9 sierpnia 2018 r. oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 602525-N-2018 z dnia 10.08.2018 r. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia podstawowego uwzględniona została całkowita wartość przewidywanego zamówienia. Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu Wykonawcy robót zamówienia w trybie ,,z wolnej ręki" pod nazwą ,,Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1259 L Łuków (ul. Glinki) - Rzymki - Kępki - Kozły km 1+880 - 2+370 - zamówienie z wolnej ręki", w zakresie prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z zastosowanym przedmiarem robót. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2017.1579 z późn. zm., zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o., drogbud@drogbud.pl, ul. Gen. Kleeberga 63, 21-400, Łuków, kraj/woj. lubelskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.