Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3708z ostatnich 7 dni
15345z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów na...

Przedmiot:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów na drogach

Data zamieszczenia: 2018-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
ul. ul. Lwowska 24
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 825 603 123, faks 825 603 123
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie" - zamówienie ,,podobne" do zamówienia ,,Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Zadanie nr 3
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, które obejmują remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych drogi wojewódzkiej nr 839 na odcinku Rejowiec Fabryczny-Rejowiec poprzez wykonanie: 1. Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m2 w ilości 39 Mg w zakresie robót km 24+440 do 24+570 strona prawa na szerokości 3m. 2. Frezowanie nawierzchni w ilości 390 m2. Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi załączniki do Umowy podstawowej Nr 7/RB/2018 z dnia 30.03.2018 r. : - Wymagania ogólne do Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robót Budowlanych - D 00.00.00, - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - D 05.03.11, - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni - D 04.03.05a, - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - D 05.03.05a, - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza - D 05.03.05b

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 500244121-N-2018, R2.ST.370.3.2018.ag

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanych dalej ustawą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm). Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisem pkt. XX SIWZ do przetargu nieograniczonego z dnia 19.01.2018 r. przystąpiono do ustalenia warunków realizacji zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy, powtórzenie wykonania podobnych robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty 27300,00 zł netto zamówienia podstawowego Umowy nr 7/RB/2018 z dnia 30.03.2018 r. Przedmiotowe zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Ze względu, że pogorszył się stan nawierzchni dróg - nierówności i ubytki, wystąpiła konieczność naprawy nawierzchni przed sezonem zimowym.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: ,,Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie" - zamówienie ,,podobne" do zamówienia ,,Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Zadanie nr 3

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SADEX" Janusz Sadlik, , Kolonia Sitno 84, 22-424, Sitno, kraj/woj. lubelskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.