Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu ośrodka rehabilitacji zwierząt

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu ośrodka rehabilitacji zwierząt

Data zamieszczenia: 2018-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy
ul. Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
powiat: moniecki
tel. 857 380 620, faks 85 738 30 21
Województwo: podlaskie
Miasto: Goniądz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu ośrodka rehabilitacji zwierząt
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzeń dla zwierząt, utwardzeniu terenu oraz budowie i modernizacji infrastruktury towarzyszącej. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach o numerach ewidencyjnych 99, 100, 102, 2603 obręb Wólka Piaseczna - ŁRW, będących własnością Biebrzańskiego PN w miejscowości Grzędy, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie. Roboty będą obejmowały: a) ogrodzenie terenu ośrodka rehabilitacji zwierząt Łączna długość ogrodzenia bez bram i furtek wynosi 281 mb. W ogrodzeniu zamontowane trzy bramy otwierane ręcznie dwuskrzydłowe, jedna brama przesuwna sterowana automatycznie oraz trzy furtki ruchu pieszego. W trakcie montażu ogrodzenia Wykonawca przeprowadzi systematyczny demontaż istniejącego ogrodzenia, w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt przebywających wewnątrz ogrodzenia. Wszystkie materiały demontowanego ogrodzenia, do momentu przekwalifikowania na odpad, stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce i sposób składowania zdemontowanych elementów na działce nr 2603 w miejscowości Grzędy. Elementy metalowe demontowanego ogrodzenia niezależnie od ich wielkości i poprzedniego przeznaczenia, jeżeli w ocenie Zamawiającego nie będą nadawały się do ponownego użytku, Wykonawca przekaże na własny koszt w miejscu przyjmowania odpadów lub w skupie odpadów. Elementy betonowe, żelbetonowe i drewniane demontowanego ogrodzenia zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady, Wykonawca przekaże na własny koszt do miejsca przyjmowania odpadów lub skupu odpadów. Do wykonania ogrodzenia terenu ośrodka należy wykorzystać następujące materiały i technologie: o słupy stalowe wykonane z profilu stalowego zamkniętego 6x4 cm o długości 260 cm, ocynkowane ogniowo, w rozstawie co 3 m, malowane proszkowo w kolorze czarnym, z założeniem, że wszystkie słupy pomalowane jednym kolorem. Minimalna grubość ścianki profilu 2 mm. W słupach należy wykonać otwory montażowe o średnicy 9 mm do montażu tarcicy sosnowej od wewnętrznej strony ogrodzenia. Otwory montażowe wykonane przed cynkowaniem i malowaniem. W przypadku wykonywania otworów po malowaniu, krawędzie otworów zabezpieczone farbą olejną w kolorze słupów, minimum 2 warstwami z przykryciem w 100% powierzchni metalu pozbawionego warstwy antykorozyjnej. Otwory nie mogą osłabiać parametrów wytrzymałościowych słupa (odporność na zginanie, rozciąganie, zgniatanie) w stopniu większym niż 10%. Zamawiający dopuszcza stosowanie stalowych obejm do słupów, jeżeli są one ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze słupów. Obejmy do słupów montowane w sposób umożliwiający montaż tarcicy od wewnętrznej strony ogrodzenia. Uchwyty powinny utrzymywać tarcicę i uniemożliwiać jej przesuwanie się wzdłuż dłuższej osi słupa przy nacisku pionowym około 150 kg. Uchwyty nie powinny powodować zarysowań powłok malarskich słupa. Słupy należy wyposażyć w metalowe zatyczki górnego otworu mocowane w sposób trwały, malowane w kolorze słupów. Słupy należy wbetonować betonem zwykłym z kruszywa naturalnego C8/10 (B10) w wykopach o wymiarach 0,45x0,45x1,2 m. Ziemię z wykopu należy rozplantować przy wykopie. o tarcica sosnowa heblowana o wymiarach 10x3 cm i długości 3 m, kategoria drewna 1. Elementy o możliwie jak najmniejszej ilości sęków, przy czym udział sęku o największym wymiarze nie może przekroczyć 40% przekroju poprzecznego elementu. Malowana dwukrotnie drewnochronem w kolorze palisander średni firmy Altax (określenie producenta stanowi jedynie określenie koloru jaki ma zostać uzyskany po malowaniu tarcicy drewnochronem). Pierwszą warstwę drewnochronu należy nałożyć przed montażem ogrodzenia, drugą po zamontowaniu ogrodzenia. Krawędzie tarcicy należy zaokrąglić lub sfazować na całej długości. Tarcicę należy zamontować od wewnętrznej strony ogrodzenia w siedmiu poziomych rzędach, w rozstawie co 13 cm, tak aby górny rząd pozwalał na założenie kapturka lub zatyczki słupa. Tarcicę należy zamontować poprzez przykręcenie śrubami stalowymi ocynkowanymi M8 z łbami soczewkowymi od wewnętrznej strony ogrodzenia. Montaż tarcicy do słupów należy wykonać poprzez przełożenie śrub przez otwory w słupach lub za pomocą wyżej wymienionych uchwytów. o ogrodzenie elektryczne z taśmy poliestrowej typu 12 mm TLD max lub odpowiedniej, zamontowane na górnych elementach ogrodzenia za pomocą izolatorów do taśmy wkręcanych w drewno. Do łączenia poszczególnych elementów taśmy należy wykorzystać nierdzewne spinki do taśmy lub odpowiednie izolatory przelotowe lub inny sposób uzgodniony z Zamawiającym. W bramach i furtkach ogrodzenia należy zamontować sprężynowe zamknięcia bramowe z uchwytami izolacyjnymi zamontowanymi na izolatorach bramowych. W celu zapewnienia stałego przepływu prądu przy otwartych elementach bramowych, końce ogrodzenia przy bramach i furtkach należy połączyć za pomocą odpowiedniego kabla do ogrodzeń elektrycznych wkopanego w ziemię w świetle bram i furtek na głębokości minimum 70 cm. Całość ogrodzenia elektrycznego należy zasilić z istniejącego elektryzatora zasilającego sąsiadujące ogrodzenie. Przy każdej bramie i furce należy zamontować tabliczkę ostrzegawczą ,,Uwaga ogrodzenie elektryczne" z odpowiednim piktogramem, wykonaną na tworzywie sztucznym w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem odpornym na działanie promieni UV. o bramy ogrodzenia Bramy rozwierane dwuskrzydłowe należy posadowić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sposób umożliwiający otwarcie bramy do kąta 170 stopni w przynajmniej jednym kierunku. W przypadku wystąpienia nierówności terenu, Wykonawca zniweluje teren w sposób umożliwiający otwarcie bramy. Do mocowania bram należy użyć słupów stalowych (4 sztuki) skręconych ze sobą w sposób uniemożliwiający wygięcie lub opadnięcie bramy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zastępczego polegającego na wykorzystaniu słupa wykonanego z profilu zamkniętego 10x10 cm o grubości ścianki minimum 3 mm, pomalowanego jedną warstwą farby podkładowej i minimum dwiema warstwami farby olejnej nawierzchniowej, wypełnionego betonem i przykrytego kapturkiem. Skrzydła bram cynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze czarnym, takim jak kolor słupów ogrodzenia. Każdą z bram należy wyposażyć w zamek uniemożliwiający jej otwarcie przez osoby nieupoważnione, blokadę pozwalającą na utrzymanie bramy w osi ogrodzenia oraz w dwie sprężynowe odwodzone stopki uniemożliwiające samoczynne zamknięcie się bramy. o furtki ogrodzenia Furtki dla ruchu pieszego rozwierane, jednoskrzydłowe należy posadowić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sposób umożliwiający otwarcie furtki w obu kierunkach do kąta 90 stopni. W przypadku wystąpienia nierówności terenu, Wykonawca zniweluje teren w sposób umożliwiający otwarcie furtki. Do mocowania furtek należy użyć słupów stalowych (4 sztuki) skręconych ze sobą w sposób uniemożliwiający wygięcie lub opadnięcie furtki. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zastępczego polegającego na wykorzystaniu słupa wykonanego z profilu zamkniętego 10x10 cm o grubości ścianki minimum 3 mm, pomalowanego jedną warstwą farby podkładowej i minimum dwiema warstwami farby olejnej nawierzchniowej, wypełnionego betonem i przykrytego kapturkiem. Skrzydła furtek cynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze czarnym, takim jak kolor słupów ogrodzenia. Każdą z furtek należy wyposażyć w zamek uniemożliwiający jej otwarcie przez osoby nieupoważnione, blokadę pozwalającą na utrzymanie furtki w osi ogrodzenia i samoczynne zatrzaśnięcie się zamka, w elektrozaczep domofonowy, domofon kompatybilny z systemem znajdującym się w budynku ośrodka (Urmet Miwi z trzema abonentami), czytnik breloków RFID pozwalający na otwarcie elektrozaczepu oraz zamek mechaniczny pozwalający na zwolnienie blokady furtki w sposób mechaniczny. o bramę przesuwną z napędem elektrycznym należy posadowić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w sposób umożliwiający jej pełne otwarcie. W przypadku wystąpienia nierówności terenu, Wykonawca zniweluje teren w sposób umożliwiający otwarcie bramy. Do mocowania bramy należy użyć odpowiednich słupów stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze czarnym, uniemożliwiających wygięcie lub opadnięcie bramy. Skrzydło bramy cynkowane, malowane proszkowo w kolorze czarnym, takim jak kolor słupów ogrodzenia. Bramę należy wyposażyć w zamek uniemożliwiający jej otwarcie przez osoby nieupoważnione oraz w zwolnienie blokady, pozwalające na otwarcie bramy w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Prowadnice do bramy należy wykonać w sposób umożliwiający płynną i trwałą eksploatację z zastosowaniem odpowiednich technologii, z zasadami sztuki budowlanej. Dolną prowadnicę należy umieścić minimum 10 cm powyżej poziomu terenu. Teren pod prowadnicą na szerokości 50-90 cm i na całej długości prowadnicy należy wybetonować lub ułożyć płyty chodnikowe uniemożliwiające porost trawy. Napęd elektryczny bramy należy dobrać odpowiednio do wielkości bramy i zabezpieczyć odpowiednimi zabezpieczeniami elektrycznymi. Bramę należy wyposażyć w sygnalizację świetlną zamykania lub otwierania, w odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające zamknięcie bramy w momencie przejazdu pojazdu oraz w odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające zgniecenie pojazdu lub pieszego w trakcie zamykania bramy, w odbiornik radiowy umożliwiający zdalne otwieranie i zamykanie bramy, w 6 sztuk czterokanałowych pilotów Nice Smilo (lub odpowiednich współpracujących z systemem Nice Smilo) oraz w odbiornik sterujący pracą bramy Nice Smilo (lub odpowiedni współpracujący z systemem Nice Smilo). o zasilanie elektryczne bramy należy wykonać kablem YKY 3x4 mm2 ułożonym na głębokości 0,7 m. Kabel należy ułożyć z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Kabel należy podłączyć w piwnicy budynku Kancelarii BbPN w istniejącej tablicy bezpiecznikowej. Zabezpieczenie kabla różnicowo-prądowe z członem nadprądowym B16A 30mA. Przewierty przez ściany należy wykonać w sposób uniemożliwiający załamanie kabla i przenikanie wilgoci do wnętrza budynku. Podłączenie elektryczne bramy należy wykonać z zachowaniem stopnia ochrony minimum IP65. Wzdłuż kabli zasilających należy zamontować rurę karbowaną dwuwarstwową Arot fi 75 mm z pilotem nierdzewnym na odcinku miejsce zasilania w piwnicy - wyjście poza kostkę brukową w kierunku wiaty do przechowywania siana oraz na odcinku miejsce zasilania w piwnicy - wyjście poza kostkę brukową w kierunku stodoły. o instalacja domofonowa i kontroli dostępu. Każdą z furtek należy wyposażyć w elektrozaczep domofonowy sterowany napięciem 12V, domofon kompatybilny z systemem znajdującym się w budynku ośrodka (Urmet Miwi z trzema abonentami), czytnik breloków RFID pozwalający na otwarcie elektrozaczepu i zamek mechaniczny pozwalający na zwolnienie blokady furtki w sposób mechaniczny przy pomocy klucza. Czytnik breloków RFID należy zamontować w sposób umożliwiający przyłożenie breloka przy wchodzeniu i wychodzeniu przez furtkę. Należy zabezpieczyć możliwość przykładania ręki do czytnika. Kable należy ułożyć na głębokości 0,7 m z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przed wykonaniem polbruku. Ziemię należy zagęścić do wskaźnika 1 w sposób uniemożliwiający powstanie zagłębień terenu. Kable zasilające i sterownicze należy połączyć w sposób szczelny z zapasowymi kablami pod budynkiem ośrodka. o usuwanie drzew i zakrzaczeń przy ogrodzeniu kolidujących lub zagrażających powstającej infrastrukturze, wskazanych przez Zamawiającego. Drzewa należy usunąć wraz z pniakami i korzeniami a pozostałe po pniach otwory należy wypełnić ziemią i zagęścić do współczynnika 1. Wszystkie pozostałości po karczowaniu, takie jak drągowina, karcze, gałęzie, resztki drzew bez względu na średnicę, należy usunąć poza teren Parku. Zamawiający dopuszcza możliwość spalenia na miejscu pozostałości po karczowaniu, pod warunkiem uzyskania zgody dotyczącej zarówno samego zamiaru spalenia, jak i miejsca spalenia pozostałości. Zamawiający może w każdej chwili cofnąć taką zgodę bez podawania przyczyny. Karpinę należy usunąć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy ściąć wszystkie drzewa martwe i chore w odległości 30 m od ogrodzenia. Krzewy i zakrzaczenia należy wyciąć na równi z powierzchnią ziemi z usunięciem zrębków. Drzewa, krzewy i zakrzaczenia należy usunąć w sposób pozwalający na koszenie powstałych miejsc przy pomocy kosiarki ogrodowej spalinowej czterokołowej. Drewno, niezależnie od pochodzenia, zakwalifikowane przez Zamawiającego jako opałowe Wykonawca złoży w stosy na działce 2603 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. b) ogrodzenie zagród dla zwierząt Łączna długość ogrodzenia bez bram i furtek wynosi 300 mb. W ogrodzeniu zamontowane trzy bramy otwierane ręcznie jednoskrzydłowe oraz trzy furtki ruchu pieszego. W trakcie montażu ogrodzenia Wykonawca przeprowadzi systematyczny demontaż istniejącego ogrodzenia, w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt przebywających wewnątrz ogrodzenia. Wszystkie materiały demontowanego ogrodzenia, do momentu przekwalifikowania na odpad, stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce i sposób składowania zdemontowanych elementów na działce nr 2603 w miejscowości Grzędy. Elementy metalowe demontowanego ogrodzenia niezależnie od ich wielkości i poprzedniego przeznaczenia, jeżeli w ocenie Zamawiającego nie będą nadawały się do ponownego użytku, Wykonawca przekaże na własny koszt w miejscu przyjmowania odpadów lub w skupie odpadów. Elementy betonowe, żelbetonowe i drewniane demontowanego ogrodzenia zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady, Wykonawca przekaże na własny koszt do miejsca przyjmowania odpadów lub skupu odpadów. Do wykonania zagród dla zwierząt należy wykorzystać następujące materiały i technologie: o słupy stalowe wykonane z rur stalowych walcowanych o długości minimum 280 cm, ocynkowanych ogniowo, w rozstawie co 4 m, spełniających normę PN-EN 10219 i średnicy odpowiednio fi 60x2 mm dla rur narożnych i naciągowych oraz fi 48x1,5 mm dla pozostałych słupów i podpór słupów narożnych i naciągowych. Rury proste z maksymalnym odchyleniem 1%. Słupy stalowe naciągowe należy montować co czwarty słup oraz jako wszystkie słupy narożne i naciągowe. Do ocynkowania rur należy użyć ocynku zgodnego z normą PN-EN ISO 1461 o grubości minimum 70 um. W słupach należy wykonać otwory montażowe o średnicy 9 mm do montażu siatki stalowej ślimakowej od wewnętrznej strony ogrodzenia, po cztery otwory z uchwytami na słup. Otwory montażowe wykonane przed cynkowaniem i malowaniem. W przypadku wykonywania otworów po malowaniu, krawędzie otworów zabezpieczone farbą olejną w kolorze słupów, minimum 2 warstwami z przykryciem w 100% powierzchni metalu pozbawionego warstwy antykorozyjnej. Otwory nie mogą osłabiać parametrów wytrzymałościowych słupa (odporność na zginanie, rozciąganie, zgniatanie) w stopniu większym niż 10%. Zamawiający dopuszcza stosowanie stalowych obejm do słupów, jeżeli są one ocynkowane ogniowo, po cztery obejmy na słup. Obejmy do słupów należy zamontować w sposób umożliwiający montaż siatki od wewnętrznej strony ogrodzenia. Uchwyty i obejmy powinny utrzymywać siatkę i uniemożliwiać przesuwanie się jej wzdłuż dłuższej osi słupa przy nacisku pionowym około 550 kg. Obejmy nie powinny powodować zarysowań powłok słupów. Słupy należy wyposażyć w metalowe zatyczki górnego otworu mocowane w sposób trwały. Słupy należy wbetonować betonem zwykłym z kruszywa naturalnego C8/10 (B10) w wykopach o wymiarach 0,2x0,2x1,2 m. Ziemię z wykopu należy rozplantować przy wykopie. o bramy i bramki ogrodzenia Bramy i bramki należy posadowić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sposób umożliwiający otwarcie bramy do kąta 180 stopni w przynajmniej jednym kierunku. W przypadku wystąpienia nierówności terenu Wykonawca zniweluje teren w sposób umożliwiający otwarcie bram i bramek. Do mocowania bram i bramek należy użyć słupka wykonanego z profilu zamkniętego 10x10 cm o grubości ścianki minimum 3 mm, pomalowanego jedna warstwą farby podkładowej oraz minimum dwiema warstwami farby olejnej nawierzchniowej. Pod bramami i bramkami należy zamontować siatkę stalową ślimakową wkopaną w ziemię, zakończoną ceownikiem stalowym zimnogiętym minimum 3x3 cm. Ceownik należy zamontować niezamkniętą przestrzenią do dołu, a w powstały otwór wprowadzić górną krawędź siatki stalowej ślimakowej wkopanej w ziemię. Końce ceownika należy przyspawać do słupów stalowych stanowiących obrzeża bram i bramek. o siatka stalowa ślimakowa ocynkowana według normy PN-EN 10244-2 z minimalną powłoką 200g/m2, wysokość 250 cm, średnica drutów 2,0 mm, wielkość oka 5x5 cm. Siatkę należy w kopać w ziemię na głębokość 50 cm, w pozycji pionowej, tak aby tworzyła jedną płaszczyznę z powierzchnią ogrodzenia. Siatkę należy zamontować od wewnętrznej strony ogrodzenia. Poszczególne odcinki siatki należy łączyć poprzez przeplecenie jednego druta siatki. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch siatek o wysokości 200 cm i 50 cm z odpowiednim połączeniem siatek, tak aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość ogrodzenia. Łączenie siatek należy wykonać poprzez przeplecenie ich przez drut naciągowy. Połączenie należy umieścić 5 cm poniżej powierzchni terenu. o druty stalowe naciągowe (2 sztuki) ocynkowane według normy PN-EN 10244-2 z minimalną powłoką 200g/m2, średnica 3 mm, w odcinkach minimum 50 mb. Jeden drut należy umieścić na wysokości około 2 m , drugi na wysokości 0 m. Druty należy przewlec przez uchwyty montażowe w słupach oraz przepleść co najmniej przez co czwarte oko siatki lub połączyć za pomocą zszywek trójkątnych ocynkowanych o boku maksymalnie 8 mm mierzonym od wewnątrz, zakładanych na drut siatki i drut o średnicy 3 mm w sposób nie powodujący deformacji siatki, rozmieszczonych co trzecie oko siatki. o ogrodzenie ograniczające widok zwierzętom. Pomiędzy poszczególnymi zagrodami dla zwierząt oraz w miejscach narażenia zwierząt na kontakt z ludźmi należy wykonać ogrodzenie z siatki stalowej ślimakowej z dodatkowym wypełnieniem z paneli z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym. Łączna długość ogrodzenia z wypełnieniem wyniesie 150 mb. Bramy i bramki w ogrodzeniu z wypełnieniem również należy wykonać jako pełne. W ogrodzeniu z wypełnieniem do słupów stalowych, takich jak w pozostałej części ogrodzenia z siatki, należy zamocować 3 pasy poziomych kształtowników o wymiarach minimum 2x2 cm, o grubości ścianki 1,5 mm, malowanych minimum dwiema warstwami farby olejnej. Kształtowniki należy przymocować do słupów za pomocą odpowiednich obejm ocynkowanych. Kształtowniki należy łączyć w odcinki 4 m poprzez spawanie na całym obwodzie. Kształtowniki należy rozmieścić na wysokości 0 m; 1 m; 2 m. Kształtowniki należy montować do obejm za pomocą odpowiednich śrub nie mniejszych niż M6, obejmy należy zamontować w sposób uniemożliwiający przesuwanie wzdłuż osi słupa. Do kształtowników należy zamontować panele z tworzywa sztucznego o wymiarach 2x1 m minimum 9 wkrętami samowiercącymi, po trzy na każdy z kształtowników. Panele należy montować z zakładką 5 cm, w zakładkę nie należy wkręcać wkrętów. Siatkę stalową ślimakową, taką jak w pozostałej części ogrodzenia, należy montować na panele i przykręcać do kształtowników za pomocą podkładek-przelotek do drutu mocowanych za pomocą przykręcenia wkrętem. Siatkę należy montować minimum trzema uchwytami na jeden panel z tworzywa sztucznego. Siatkę naziemną i siatkę podziemną, jeżeli nie jest to siatka o wysokości 2,5 m, należy łączyć analogicznie jak w ogrodzeniu bez wypełnienia. o poidła podgrzewane należy posadowić 3 sztuki poideł podgrzewanych pływakowych 24VAC/DC 80W z kontrolką działania poidła, zamontowanych w obiegu wodnym, wykonanych z polietylenu odpornego na działanie promieni UV, z wykończeniami z metalu. Poidła należy zamontować na 40 centymetrowej odpowiedniej podstawie producenta zapobiegającej zamarzaniu rur pionowych. Podstawa powinna mieć warstwę materiału termoizolacyjnego nienasiąkliwego, obudowanego z obu stron polietylenem. Podstawę należy przymocować do poidła i podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania przy montażu poideł do podłoża poprzez montaż stopy poidła do dwóch obrzeży betonowych poprzez odpowiednie przykręcenie. Wszystkie pionowe odcinki rur w gruncie należy ocieplić otuliną nienasiąkliwą piankową ze spienionego tworzywa sztucznego. Wszystkie odcinki rur wystające ponad powierzchnię gruntu należy ocieplić otuliną nienasiąkliwą piankową ze spienionego tworzywa sztucznego. Instalację wodną zasilania poideł należy wykonać jako obiegową szczelną z ciśnieniem maksymalnym do 0,6 MPa. Poidła podgrzewane należy zasilić z odpowiedniego transformatora nie elektronicznego w obudowie IP67 z fabrycznie zamontowanymi zaciskami wejściowymi i wyjściowymi, minimalna moc transformatora 260VA. Transformator należy zasilić ze stycznika 230V 16, pozwalającego na wyłączenie transformatora po wzroście temperatury otoczenia powyżej 5 stopni Celsjusza (czujnik temperatury jest już zamontowany). Poidła należy zasilić kablem YKY2x4mm2 lub odpowiednim ziemnym miedzianym. Kable zasilające poidła należy ułożyć w wykopie razem z rurami PE z zachowaniem odpowiedniego odstępu i wysokości. Nad kablami należy ułożyć folię znacznikową niebieską. Zasilanie elektryczne poideł należy połączyć równolegle z możliwością odłączenia poszczególnych poideł bez używania specjalistycznych narzędzi. Zasilanie hydrauliczne poideł należy wykonać rurami PE fi 25x2 mm, poidła należy podłączyć w sposób umożliwiający zachowanie obiegu wody oraz wyposażyć w zawory umożliwiające zakręcenie wody w danym poidle. Rury PE należy ułożyć w wykopie na głębokości 1,4 m od powierzchni gruntu z zachowaniem możliwości kompensacji długości rury. Niedopuszczalne jest stosowanie złączek lub spawanie rur, jeżeli montowane odcinki nie będą dłuższe niż 50 m. Niedopuszczalne jest stosowanie hydraulicznych elementów mosiężnych do wykonania instalacji poideł. Podłączenie należy wykonać w istniejącej podstawie poidła, które jest zamontowane w obiegu wody. System poideł należy podłączyć w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej w sposób umożliwiający odłączenie nowego obiegu i spuszczenie z niego wody poprzez wydmuchanie za pomocą sprężonego powietrza. Odłączenie nowego obiegu cyrkulacyjnego nie może powodować zatrzymania cyrkulacji w dotychczasowej instalacji. Sprężone powietrze należy podłączyć za pomocą złączki typu RECTUS. Spuszczanie wody powinno się odbywać poprzez zawór z odpowietrzeniem, na który należy nałożyć wężyk sylikonowy. Obieg należy wykonać w taki sposób, aby jego odłączanie oraz spuszczanie wody odbywało się wyłącznie zaworami oraz zaworami z odpowietrzeniem (w przypadku spuszczania wody), bez użycia narzędzi. o usuwanie drzew, pni i zakrzaczeń przy ogrodzeniu kolidujących lub zagrażających powstającej infrastrukturze, wskazanych przez Zamawiającego. Pozostałe po pniach otwory należy wypełnić ziemią i zagęścić do współczynnika 1. Należy usunąć wszystkie pnie wystające ponad poziom gruntu znajdujące się pod siatką i uniemożliwiające jej wkopanie. Po obu stronach ogrodzenia należy usunąć wszystkie zakrzaczenia i krzewy na szerokości 1 m. Wszystkie pozostałości po karczowaniu, takie jak drągowina, karcze, gałęzie, resztki drzew bez względu na średnicę, należy usunąć poza teren Parku. Zamawiający dopuszcza możliwość spalenia na miejscu pozostałości po karczowaniu, pod warunkiem uzyskania zgody dotyczącej zarówno samego zamiaru spalenia, jak i miejsca spalenia pozostałości. Zamawiający może w każdej chwili cofnąć taką zgodę bez podawania przyczyny. Karpinę należy usunąć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy ściąć wszystkie drzewa martwe i chore w odległości 30 m od ogrodzenia, wycięte drzewa należy pozostawić jako biomasę, ale usunąć z przejazdów oraz z wnętrza ogrodzenia. Drewno, niezależnie od pochodzenia, zakwalifikowane przez Zamawiającego jako opałowe Wykonawca złoży w stosy na działce 2603 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. c) ogrodzenie śluzy adaptacyjnej dla zwierząt Łączna długość ogrodzenia bez bram i furtek wynosi 1371 mb. W ogrodzeniu zamontowane 9 bram otwieranych ręcznie jednoskrzydłowych oraz 2 przejścia migracyjne dla zwierząt. Demontaż istniejącego ogrodzenia, w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt przebywających wewnątrz ogrodzenia. Wszystkie materiały demontowanego ogrodzenia, do momentu przekwalifikowania na odpad, stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce i sposób składowania zdemontowanych elementów na działce nr 2603 w miejscowości Grzędy. Elementy demontowanego ogrodzenia niezależnie od ich wielkości i poprzedniego przeznaczenia, jeżeli w ocenie Zamawiającego nie będą nadawały się do ponownego użytku, Wykonawca przekaże na własny koszt w miejscu przyjmowania odpadów lub w skupie odpadów. Demontaż elementów drewnianych ogrodzenia należy przeprowadzić poprzez ścięcie słupów na wysokości gruntu, część znajdującą się w gruncie należy pozostawić do naturalnego zgnicia. Otwory po zdemontowanych słupach należy zasypać ziemią i zagęścić. Pasy poliestrowe oraz taśmę ogrodzenia elektrycznego należy zdemontować w możliwie jak największych odcinkach, zwinąć w kręgi o możliwie dużej średnicy i przekazać Zamawiającemu. Izolatory i uchwyty ogrodzenia elektrycznego należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu. Do wykonania ogrodzenia śluzy adaptacyjnej dla zwierząt należy wykorzystać następujące materiały i technologie: o słupy stalowe z rur stalowych walcowanych o długości minimum 260 cm, w rozstawie co 3,5 m, ocynkowanych ogniowo, spełniających normę PN-EN 10219, o średnicy odpowiednio fi 60x2 mm dla rur narożnych i naciągowych oraz fi 48x1,5 mm dla pozostałych słupów i podpór słupów narożnych i naciągowych. Rury proste z maksymalnym odchyleniem 1%. Słupy stalowe naciągowe należy montować co czwarty słup oraz jako wszystkie słupy narożne i naciągowe. Do ocynkowania rur należy użyć ocynku zgodnego z normą PN-EN ISO 1461 o grubości minimum 70 um. W słupach należy wykonać otwory montażowe o średnicy 9 mm do montażu siatki stalowej leśnej od wewnętrznej strony ogrodzenia, po cztery otwory z uchwytami na słup. Otwory montażowe wykonane przed cynkowaniem i malowaniem. W przypadku wykonywania otworów po malowaniu, krawędzie otworów zabezpieczone farbą olejną w kolorze słupów, minimum 2 warstwami z przykryciem w 100% powierzchni metalu pozbawionego warstwy antykorozyjnej. Otwory nie mogą osłabiać parametrów wytrzymałościowych słupa (odporność na zginanie, rozciąganie, zgniatanie) w stopniu większym niż 10%. Zamawiający dopuszcza stosowanie stalowych obejm do słupów, jeżeli są one ocynkowane ogniowo, po cztery obejmy na słup. Obejmy do słupów należy zamontować w sposób umożliwiający montaż siatki od wewnętrznej strony ogrodzenia. Uchwyty i obejmy powinny utrzymywać siatkę i uniemożliwiać przesuwanie się jej wzdłuż dłuższej osi słupa przy nacisku pionowym około 550 kg. Obejmy nie powinny powodować zarysowań powłok słupów. Słupy należy wyposażyć w metalowe zatyczki górnego otworu mocowane w sposób trwały. Słupy należy wbetonować betonem zwykłym z kruszywa naturalnego C8/10 (B10) w wykopach o wymiarach 0,2x0,2x1,2 m. Ziemię z wykopu należy rozplantować przy wykopie. o bramy i przejścia migracyjne dla zwierząt Bramy i przejścia migracyjne należy posadowić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w sposób umożliwiający otwarcie bram do kąta 180 stopni w przynajmniej jednym kierunku. W przypadku wystąpienia nierówności terenu Wykonawca zniweluje teren w sposób umożliwiający otwarcie bram. Do mocowania bram należy użyć słupka wykonanego z profilu zamkniętego 10x10 cm o grubości ścianki minimum 3 mm, pomalowanego jedna warstwą farby podkładowej oraz minimum dwiema warstwami farby olejnej nawierzchniowej. o siatka stalowa leśna ocynkowana, wysokość 160 cm, średnica drutów brzegowych poziomych 2,5 mm, średnica drutów środkowych poziomych i pionowych minimum 1,90 mm. Druty brzegowe poziome nie mogą być łączone na odcinku fabrycznego opakowania o długości minimum 50 mb. Druty w siatce powinny być okrągłe, ocynkowane zgodnie z normą PN-EN 10244-2 z minimalną powłoką 200g/m2. Liczba drutów brzegowych poziomych 2 sztuki, łączna liczba drutów poziomych od 13 do 17 sztuk. Druty poziome należy równomiernie rozłożyć na całej wysokości siatki. Odległość pomiędzy drutami pionowymi powinna wynosić od 11 do 17 cm. Każda rolka siatki powinna być wyposażona w etykietę oznaczającą parametry siatki oraz producenta. Rolki siatki należy magazynować, transportować i składować w pozycji pionowej, z dala od materiałów działających korodująco. Siatkę do słupów należy montować od wewnętrznej strony ogrodzenia za pomocą odpowiednich stalowych ocynkowanych uchwytów do siatki leśnej w minimum czterech miejscach, w tym po jednym uchwycie na druty brzegowe. Pozostałe uchwyty należy równomiernie rozłożyć na wysokości słupa. Połączenia wzdłużne drutów pomiędzy poszczególnymi odcinkami siatki należy wykonać za pomocą złączek przelotowo-naciągowych samozaciskowych odpowiednich do danej średnicy drutu. Zakończenia siatki przy bramach i przejściach należy wykonać za pomocą złączek przelotowo-końcowych do naciągu drutu. o ogrodzenie elektryczne wykonane z plecionki poliestrowej typu 6 mm TLD max lub odpowiedniej o rezystancji nie większej niż 0,25ohm/m, zamontowane na słupach ogrodzenia śluzy adaptacyjnej dla zwierząt za pomocą izolatorów do plecionki na wysokości 1,5 m od powierzchni gruntu. Do łączenia poszczególnych elementów plecionki należy wykorzystać spinki nierdzewne lub izolatory przelotowe lub inny sposób uzgodniony z Zamawiającym. W bramach i przejściach ogrodzenia należy zamontować sprężynowe zamknięcia bramowe z uchwytami izolacyjnymi na izolatorach bramowych po jednym zestawie na każdą bramę i przejścia na wysokości 1,5 m. W celu zapewnienia stałego przepływu prądu przy otwartych elementach bramowych, końce ogrodzenia przy bramach i przejściach należy połączyć za pomocą odpowiedniego kabla do ogrodzeń elektrycznych wkopanego w ziemię w świetle bram i przejść na głębokości minimum 70 cm. Całość ogrodzenia należy zasilić z dwóch elektryzatorów do ogrodzenia elektrycznego o energii wyjściowej nie niższej niż 6J i nie wyższej niż 13J, wyposażonych w system wskazywania stanu pracy, sygnalizacji doziemienia i napięcia wyjściowego. Elektryzatory przystosowane do zasilania napięciem 230V50Hz i 12VDC z funkcją ochrony akumulatorów. Zestaw elektryzatorów należy wyposażyć w dwa akumulatory kwasowe 12V 45-60Ah. Miejsce montażu elektryzatorów zostanie wskazane przez Zamawiającego. Przy każdej bramie, przejściu oraz co 200 m na ogrodzeniu należy zamontować tabliczkę z napisem ,,Uwaga ogrodzenie elektryczne" z odpowiednim piktogramem, wykonaną na tworzywie sztucznym w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem odpornym na działanie promieni UV. o poidła podgrzewane Należy posadowić 3 sztuki poideł podgrzewanych pływakowych 24VAC/DC 80W z kontrolką działania poidła, zamontowanych w obiegu wodnym, wykonanych z polietylenu odpornego na działanie promieni UV, z wykończeniami z metalu. Poidła należy zamontować na 40 centymetrowej odpowiedniej podstawie producenta zapobiegającej zamarzaniu rur pionowych. Podstawa powinna mieć warstwę materiału termoizolacyjnego nienasiąkliwego, obudowanego z obu stron polietylenem. Podstawę należy przymocować do poidła i podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania przy montażu poideł do podłoża poprzez montaż stopy poidła do dwóch obrzeży betonowych poprzez odpowiednie przykręcenie. Wszystkie pionowe odcinki rur w gruncie należy ocieplić otuliną nienasiąkliwą piankową ze spienionego tworzywa sztucznego. Wszystkie odcinki rur wystające ponad powierzchnię gruntu należy ocieplić otuliną nienasiąkliwą piankową ze spienionego tworzywa sztucznego. Instalację wodną zasilania poideł należy wykonać jako obiegową szczelną z ciśnieniem maksymalnym do 0,6 MPa. Poidła podgrzewane należy zasilić z odpowiedniego transformatora nie elektronicznego w obudowie IP67 z fabrycznie zamontowanymi zaciskami wejściowymi i wyjściowymi, minimalna moc transformatora 260VA. Transformator do zasilania poideł oraz pozostałe elementy elektryczne należy umieścić w obudowie typu ZK1p zamontowanej w pobliżu poideł. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązania zastępczego w postaci tożsamej obudowy do ZK1p. W obudowie należy zamontować dwa wyłączniki nadprądowe S1B10A, termostat do sterowania pracą poideł WPR40L oraz gniazdo 230V 16A. Poidła należy zasilić kablem YKY2x4mm2 lub odpowiednim ziemnym miedzianym. Kable zasilające poidła należy ułożyć w wykopie razem z rurami PE z zachowaniem odpowiedniego odstępu i wysokości. Nad kablami należy ułożyć folię znacznikową niebieską. Zasilanie elektryczne poideł należy połączyć równolegle z możliwością odłączenia poszczególnych poideł bez używania specjalistycznych narzędzi. Złącze należy zasilić kablem YKY2x6mm2 ułożonym na głębokości minimum 1 m. W złączu należy wykonać punkt podziału PEN na PE i N. W tym celu należy zamontować uziom szpilkowy do osiągnięcia rezystancji uziemienia minimum 10 ohm. Pionowe wyjścia kabla należy zabezpieczyć rurą stalową 1/2 cala. Przejście przez ścianę oraz podejście do tablicy bezpiecznikowej należy wykonać rurkami elektroinstalacyjnymi. Kabel należy przyłączyć w tablicy bezpiecznikowej wewnątrz wiaty. Zasilanie hydrauliczne poideł należy wykonać rurami PE fi 25x2 mm, poidła należy podłączyć w sposób umożliwiający zachowanie możliwości spuszczenia i wydmuchania wody z rury za pomocą sprężonego powietrza. Wszystkie poidła należy wyposażyć w zawory umożliwiające zakręcenie wody w danym poidle. Rury PE należy ułożyć w wykopie na głębokości 1,4 m od powierzchni gruntu z zachowaniem możliwości kompensacji długości rury. Niedopuszczalne jest stosowanie złączek lub spawanie rur, jeżeli montowane odcinki nie będą dłuższe niż 50 m. Niedopuszczalne jest stosowanie hydraulicznych elementów mosiężnych do wykonania instalacji poideł. Podłączenie obiegu poideł w zagrodzie adaptacyjnej dla zwierząt oraz połączenie ujęcia wody z zachowaniem możliwości zakręcenia wody do zasilania poideł. System poideł należy podłączyć w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej w sposób umożliwiający odłączenie nowego obiegu i spuszczenie z niego wody poprzez wydmuchanie za pomocą sprężonego powietrza. Odłączenie nowego obiegu cyrkulacyjnego nie może powodować zatrzymania cyrkulacji w dotychczasowej instalacji. Sprężone powietrze należy podłączyć za pomocą złączki typu RECTUS. Spuszczanie wody powinno się odbywać poprzez zawór z odpowietrzeniem, na który należy nałożyć wężyk sylikonowy. Obieg należy wykonać w taki sposób, aby jego odłączanie oraz spuszczanie wody odbywało się wyłącznie zaworami oraz zaworami z odpowietrzeniem (w przypadku spuszczania wody), bez użycia narzędzi. o usuwanie drzew, pni i zakrzaczeń przy ogrodzeniu kolidujących lub zagrażających powstającej infrastrukturze, wskazanych przez Zamawiającego. Należy zabezpieczyć możliwość przejazdu ciągnika o mocy do 90kM od wewnętrznej strony ogrodzenia (szerokość przejazdu około 3 m, wysokość około 3 m) poprzez usunięcie wszystkich drzew, pni i zakrzaczeń. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia należy zapewnić przejazd o szerokości minimum 1 m poprzez usunięcie wszystkich drzew, pni i zakrzaczeń. Należy usunąć wszystkie pnie wystające ponad poziom gruntu znajdujące się pod siatką i uniemożliwiające jej wkopanie oraz w przejeździe po wewnętrznej stronie ogrodzenia. Pozostałe po pniach otwory należy wypełnić ziemią i zagęścić do współczynnika 1. Wszystkie pozostałości po karczowaniu, takie jak drągowina, karcze, gałęzie, resztki drzew bez względu na średnicę, należy usunąć poza teren Parku. Zamawiający dopuszcza możliwość spalenia na miejscu pozostałości po karczowaniu, pod warunkiem uzyskania zgody dotyczącej zarówno samego zamiaru spalenia, jak i miejsca spalenia pozostałości. Zamawiający może w każdej chwili cofnąć taką zgodę bez podawania przyczyny. Karpinę należy usunąć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy ściąć wszystkie drzewa martwe i chore w odległości 30 m od obu stron ogrodzenia, wycięte drzewa należy pozostawić jako biomasę, ale usunąć z przejazdów. Drewno, niezależnie od pochodzenia, zakwalifikowane przez Zamawiającego jako opałowe Wykonawca złoży w stosy na działce 2603 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. d) utwardzenie części terenu ośrodka Powierzchnia utwardzenia terenu kostką brukową betonową na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 6-8 cm i nośności minimalnej 4 t wynosi 675m2, kostką brukową o grubości 8-10 cm i nośności minimalnej 20 t wynosi 330m2. W wejściach i wjazdach na teren ośrodka należy wykonać zagłębienia pod maty dezynfekcyjne o łącznej powierzchni 24m2. Do wykonania utwardzenia terenu ośrodka należy wykorzystać następujące materiały i technologie: o nawierzchnia z kostki brukowej dla ruchu lekkiego o nośności minimalnej 4 t. Nawierzchnię należy wykonać kostką brukową ,,cegła" o standardowych wymiarach 19-21x9-11 cm i grubości 6-8 cm. Górna powierzchnia kostki wykonana ze standardową fazą. Górna warstwa kostki lub cała kostka powinna zostać wykonana jako zabarwiona (w procesie produkcji) w kolorze grafitowym, niedopuszczalne jest malowane kostki. Kostkę należy układać dłuższą osią kostki prostopadle do dłuższej osi chodnika, z wyłączeniem opasek wokół budynków, gdzie kostkę należy układać dłuższą osią kostki równolegle do dłuższej osi opaski. Kostkę należy układać naprzemiennie tak aby tworzyła wzór ,,muru" z przesunięciem 10 cm. Oddzielenie miejsc parkingowych od pozostałej nawierzchni należy wykonać taką samą kostką, jedynie zabarwioną kolorem czerwonym. Kostkę brukową należy ułożyć z zachowaniem odpowiedniej technologii dla danej nośności kostki i rodzaju gruntu rodzimego. Kostkę należy układać po wykorytowaniu i usunięciu humusu na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5-10 cm. Podsypkę należy umieścić na podbudowie o grubości minimum 10 cm. Podbudowę należy wykonać z odpowiedniego materiału. o nawierzchnia z kostki brukowej dla ruchu średniego i ciężkiego o nośności minimalnej 20 t. Nawierzchnię należy wykonać kostką brukową ,,cegła" o standardowych wymiarach 19-21x9-11 cm i grubości 8-10 cm. Górna powierzchnia kostki wykonana ze standardową fazą. Górna warstwa kostki lub cała kostka powinna zostać wykonana jako zabarwiona (w procesie produkcji) w kolorze grafitowym, niedopuszczalne jest malowane kostki. Kostkę należy układać dłuższą osią kostki prostopadle do dłuższej osi chodnika. Kostkę należy układać naprzemiennie tak aby tworzyła wzór ,,muru" z przesunięciem 10 cm. Kostkę brukową należy ułożyć z zachowaniem odpowiedniej technologii dla danej nośności kostki i rodzaju gruntu rodzimego. Kostkę należy układać po wykorytowaniu i usunięciu humusu na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10-30 cm. Podsypkę należy umieścić na podbudowie o grubości minimum 2 5cm. Podbudowę należy wykonać z odpowiedniego materiału ułożonego na geowłókninie. o opaska wokół budynków to nawierzchnia z kostki brukowej dla ruchu lekkiego układana wokół budynków. Nawierzchnię wokół budynków należy ułożyć z 2,5% spadkiem od budynku w osi prostopadłej do budynków. W osi równoległej do budynków należy zachować wysokość przy budynkach 4-6 cm od dolnej krawędzi ocieplenia pionowego ścian. Należy ustalić jedną wysokość z przedziału 4-6 cm. Przy wejściach należy w płynny sposób (bez stopni) podnieść powierzchnię kostki, tak aby nie powstał próg do drzwi wejściowych wyższy niż 10 cm. Należy zachować zasadę, że ogólne spadki powierzchni kostki nie mogą być większe niż 3%. Pozostałe powierzchnie należy układać w sposób zachowujący poziom w osi prostopadłej do kierunku poruszania się po chodniku. Chodniki należy układać z możliwie jak najmniejszymi spadkami i jak najbardziej dopasowane do powierzchni gruntu. Przed wejściem głównym do budynku ośrodka należy wykonać przepust pod chodnikiem dla odprowadzenia wody deszczowej. Przy wjazdach do budynku ośrodka i garażu należy w płynny sposób (bez stopni) podnieść powierzchnię kostki tak aby nie powstał próg do powierzchni podłogi wyższy niż 3 cm. o obrzeża do chodników. Dla nawierzchni o grubości kostki 6-8 cm należy układać obrzeża o wymiarach 6-8x19-25 cm i długości minimum 1 m na fundamencie z chudego betonu. Dla nawierzchni o grubości kostki 8-10 cm należy układać obrzeża o wymiarach 8-10x19-25 cm i długości minimum 1 m na fundamencie z chudego betonu. Spoiny pomiędzy obrzeżami należy wykonać z zaprawy cementowej. Górna krawędź obrzeża powinna licować się z górną krawędzią kostki brukowej. o zagłębienia pod maty dezynfekcyjne zostaną umieszczone we wjazdach na teren ośrodka. Należy wykonać zagłębienia o wymiarach (szerokość x długość) 5x2 m - 1 sztuka, 4x2 m - 1 sztuka, 1,6x1,8 m - 2 sztuki. Głębokość zagłębienia wynosi 4-6 cm. Zagłębienie należy wykonać z kostki brukowej takiej jak na nawierzchni dla ruchu średniego i ciężkiego kostką bez fazki i z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Należy zabezpieczyć możliwość spływu wody z zagłębienia. Zagłębienie należy wypełnić kwadratową kostką brukową w kolorze czerwonym z fazką o wymiarach 20x20 cm i wysokości takiej jak głębokość zagłębienia. Należy zabezpieczyć możliwość wyciągania kostek poprzez umieszczenie w czterech sąsiadujących kostkach (dla każdego zagłębienia) nierdzewnych kotw rozporowych z gwintem M10 z wkręconą śrubą nierdzewną z okiem M10. Górna krawędź kostek wypełnienia nie może być wyższa niż 1cm ponad powierzchnię chodnika. o trawniki dywanowe Trawniki należy wykonać z uprzednim humusowaniem torfem o grubości minimum 10 cm. Łączna powierzchnia trawników wynosi 450m2. Powstałe trawniki należy zagęścić w taki sposób, aby nie dopuścić do opadnięcia terenu o więcej niż 2 cm poniżej powierzchni kostki brukowej. Na trawnikach należy wysiać trawę odporną na działanie słońca. Mieszankę traw do wysiewu należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający może odmówić akceptacji mieszanki traw, jeżeli zawiera ona nieodpowiednie lub inwazyjne gatunki roślin. e) modernizacja istniejącego budynku stodoły Do wykonania modernizacji budynku stodoły należy wykorzystać następujące materiały i technologie: o wymiana istniejących desek pokrywających zewnętrzne ściany budynku wraz ze ścianami szczytowymi oraz jednej powierzchni ściany wewnętrznej oddzielającej pomieszczenie 01 od pomieszczenia 02. Ściany stodoły należy wykonać z suchych desek sosnowych kategorii 1 o grubości od 16 do 25 mm i szerokości od 8 do 15 cm, heblowanych dwustronnie, ułożonych w pionie z wyfrezowaniem połączenia na zakład. Deski obicia ściennego należy połączyć poziomymi łatami o wymiarach 5 x 10 cm w rozstawie co 1,5 m. Ściany szczytowe dachu należy wypełnić deskami takimi jak pozostałe ściany budynku. Deski zabezpieczyć drewnochronem zabezpieczającym drewno przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych w kolorze palisander średni firmy Altax (określenie producenta stanowi jedynie określenie koloru jaki ma zostać uzyskany po malowaniu tarcicy drewnochronem). Pierwszą warstwę drewnochronu należy nałożyć przed montażem do ogrodzenia, drugą po zamontowaniu. Na ścianach nie wyposażonych w bramy należy zastosować ,,zakosy" drewniane o wymiarach 5x10 cm łączące ściany po przekątnej, należy wykonać 3 komplety takich zakosów. Konstrukcję drewnianą budynku oraz ściany należy zabezpieczyć impregnatem do drewna takim jak deski elewacyjne zabezpieczającym przed kornikami, grzybami i szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. o wymiana pokrycia dachowego na budynku poprzez zdemontowanie istniejącego pokrycia dachowego wykonanego z laminatu papierowo-bitumicznego na dachu symetrycznym dwuspadowym. Należy zdemontować wszystkie zbędne elementy dotychczasowego pokrycia dachowego oraz wymienić na nowe krokwie, które uległy znacznemu zniszczeniu, przy czym wymiana krokwi nie może być przeprowadzona w wymiarze większym niż 60% krokwi. Należy przeprowadzić wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez dodanie pomiędzy istniejącymi krokwiami jeszcze jednego zestawu krokwi o wymiarach takich jak istniejące krokwie, jednak nie mniejszych niż 7x16 cm. Należy zamontować łaty i kontrałaty umożliwiające montaż pod blachą membrany paroprzepuszczalnej. Należy przedłużyć istniejące kominy wentylacyjne ponad powierzchnię dachu. Przedłużenie kominów można wykonać za pomocą zaizolowanych rur PCV łączących kratkę wentylacyjną z wyjściem konina na dachu lub w innej równoważnej technologii. Na kominach należy zamontować daszki uniemożliwiające wpadanie deszczu do wnętrza komina. Należy wykonać sprawdzenie wszystkich istniejących połączeń krokwi z murłatą i dokonać ewentualnych napraw. Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem dotychczasowego kształtu dachu, w sposób nie zmniejszający nośności dachu. Pokrycie dachowe należy wykonać z blachy trapezowej 0,7 mm malowanej w kolorze RAL7014. Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy takiej, jak pokrycie dachowe. Wszystkie obróbki drewniane dachu (podbitka, wiatrówka itp.) należy wykonać z użyciem drewna sosnowego malowanego drewnochronem w takim samym kolorze, jak deski elewacyjne. Zamawiający dopuszcza wykonanie podbitki i wiatrówki z blachy trapezowej w kolorze dachu. Na szczycie dachu należy zamontować deskę dębową o wymiarach 3x10 cm na długości całego dachu z odcinków nie dłuższych niż 50 cm. Dach należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający dostawanie się ptaków pod poszycie dachowe z zachowaniem odpowiedniej wentylacji. Należy wykonać pełne orynnowanie dachu z blachy mag-cynk o minimalnej grubości 0,7 mm, wraz ze spustami rynnowymi. Spusty rynnowe należy wykonać w sposób umożliwiający odsyłanie wody opadowej na odległość większą niż 1 m od budynku. Wszystkie drewniane elementy dachu należy pomalować impregnatem zaakceptowanym przez Zamawiającego, zabezpieczającym drewno przed grzybami i kornikami. Dach należy wyposażyć we wszystkie niezbędne elementy podbitki, wiatrówki i inne, nie wymienione elementy konstrukcyjne i dekoracyjne. Dach należy zamontować w sposób trwały, uniemożliwiający zerwanie całego dachu lub jego fragmentu przez wiatr. o naprawa betonowej podmurówki budynku polegająca na wykonaniu niezbędnych napraw istniejącej betonowej podmurówki budynku. Należy usunąć odspojony tynk, uzupełnić ubytki w tynku zaprawą cementową oraz pokryć podmurówkę odpowiednim podkładem mineralnym z wtopioną siatką elewacyjną z tworzywa sztucznego. Na całą powierzchnię podmurówki należy nanieść tynk strukturalny w kolorze RAL7047. o wymiana okien wykonanych z tworzywa sztucznego lub aluminium o wymiarach podanych w dokumentacji. Okna należy zamontować w ścianie budynku w taki sam sposób jak istniejące z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Okna należy zamontować na odpowiednich kotwach przymocowanych do ścian budynku. Od wewnątrz należy zamontować parapety wykonane z tworzywa sztucznego, od zewnątrz parapety z blachy stalowej w kolorze RAL7014. Parapety wewnętrzne należy wystawić 1-4 cm poza wewnętrzną krawędź ściany, parapety zewnętrzne należy wystawić 5 cm poza lico ściany. Wszystkie otwory okienne należy od wewnątrz obrobić drewnem sosnowym lakierowanym. Wszystkie okna należy wykonać jako niedzielone otwierane uchylnie. Okna należy wykonać w kolorze RAL7014 W oknach należy zamontować szyby podwójne wypełnione argonem. Wszystkie szyby w oknach należy wykonać jako oklejone folią mleczną lub piaskowane w poziome pasy (10 cm pas mleczny, 2-6 cm pas transparentny). Wszystkie okna należy wyposażyć w demontowane moskitiery w ramach metalowych lub z tworzywa sztucznego. o wymiana drzwi zewnętrznych wykonanych ze stali lub aluminium. Drzwi należy posadowić w sposób zapewniający odpowiednią wytrzymałość na wielokrotne otwieranie. Budynek należy wyposażyć w drzwi pełne o współczynniku przewodności cieplnej nie większej niż 2,5 W/(m2*K). Drzwi należy wyposażyć w zamki patentowe i klamki odporne na działanie czynników atmosferycznych, klasa antywłamaniowa drzwi minimum B lub odpowiednia. Pomieszczenie 01 należy wyposażyć w 2 bramy drewniane dwuskrzydłowe o wymiarach około 310x345 cm. Bramy należy wyposażyć w zamknięcia umożliwiające zamknięcie ich na kłódkę oraz w zasuwy pozwalające na ryglowanie od góry i od dołu (bez korzystania z drabiny) jednego skrzydła bramy od wewnątrz. Bramy należy zabezpieczyć od zewnątrz i wewnątrz impregnatem zabezpieczającym drewno przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych w takim kolorze jak deski elewacyjne budynku. o renowacja drzwi wewnętrznych poprzez wymianę zamków i klamek na zamki patentowe i klamki odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie, oczyszczenie, uzupełnienie szpachlą ubytków w ościeżnicach i skrzydłach oraz pomalowanie farbą olejną w kolorze RAL7014. o wykonanie posadzek betonowych we wszystkich pomieszczeniach budynku. Należy zdemontować istniejące posadzki i przygotować grunt pod wylewkę. We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej poprzez nałożenie warstwy dysperbitu i ułożenie foli PE na odpowiednio zazbrojonym chudym betonie (minimalna grubość betonu chudego 6 cm wylanego na podsypkę piaskową 10 cm). Na warstwę izolacyjną należy wylać odpowiednią warstwę betonu posadzkowego, zapewniającą odpowiednią wytrzymałość podłogi (nie mniej niż 5 cm grubości). W pomieszczeniu 01 należy dodatkowo zatopić siatkę zbrojeniową podłogową w dolną i górną warstwę betonu. Wszystkie przejścia przez posadzkę należy wykonać przed wylaniem betonu. Należy zachować jednakowy poziom docelowej podłogi we wszystkich pomieszczeniach. W pomieszczeniu 01 podłoga powinna zostać wykonana z 1-2% spadkiem w kierunku bram. We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać posadzki nie chłonące wody oraz odporne na działanie rozpuszczalników. We wszystkich pomieszczeniach należy zachować wysoką gładkość podłogi poprzez zacieranie mechaniczne górnej warstwy betonu z dodatkiem posypki utwardzającej beton. o renowacja ścian wewnętrznych w pomieszczeniach 02, 03, 04 wykonanych z lakierowanej boazerii. Renowacja będzie polegała na wyszlifowaniu już nałożonego na deski lakieru (dwie warstwy zostały nałożone bez szlifowania) i nałożeniu 1 lub 2 warstw odpowiedniego lakieru bezbarwnego matowego. o instalacja elektryczna. Należy zdemontować istniejącą instalację elektryczną. Wszystkie przewody należy prowadzić po ścianach przy suficie z pionowymi zejściami do gniazd i włączników. Wyjście z ziemi kabla zasilającego należy wykonać do wysokości 1,8 m w rurze stalowej ocynkowanej. Wszystkie instalacje należy prowadzić w rurkach PVC pod sufitem. Należy zachować odpowiednią ilość obwodów elektrycznych z wydzieleniem obwodów dla urządzeń energochłonnych (gniotownik do zboża, gniazdo 400V32A). We wnętrzu stodoły należy umieścić zabudowaną tablicę bezpiecznikową natynkową IP44 z klapką, wyposażoną w wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA - 2 sztuki, wyłącznik B10A - 2 sztuki, B16A - 4 sztuki, 3PB16A, lampkę kontroli faz oraz w wyłącznik główny FR40A. W tablicy bezpiecznikowej należy zamontować ochronnik przeciwprzepięciowy B+C 4 biegunowy. Do zasilania instalacji gniazd wtykowych należy zastosować przewody YDY3x2,5 450/750V, do zasilania instalacji oświetleniowej należy zastosować przewody YDY3x1,5 450/750V, do zasilania gniotownika należy zastosować przewody YDY5x2,5 450/750V. Niedopuszczalne jest łączenie przewodów w rurkach. Przewody należy łączyć w puszkach elektroinstalacyjnych. Całość osprzętu elektroinstalacyjnego powinna posiadać minimalny stopień ochrony IP44. Przyłącze zasilające budynek należy wykonać kablem YKY4x6mm2 z punktem podziału PEN na PE i N w tablicy bezpiecznikowej budynku. Punkt podziału PEN na PE i N należy uziemić uziomem szpilkowym lub bednarką ułożoną w ziemi w wykopie razem z kablami zasilającymi. Kabel zasilający należy ułożyć w wykopie na głębokości 1 m z oznaczeniem odpowiednią folią. Miejsce przyłączenia znajdować się będzie w piwnicy budynku Kancelarii BbPN. Przyłączenia należy wykonać poprzez zamontowanie bezpiecznika 3PB20A. Kabel zasilający należy ułożyć przed wykonaniem chodników i położeniem kostki brukowej. Oświetlenie zewnętrzne budynku stodoły należy wykonać jako sterowane sterownikiem Nice Smilo model LN_N (dwukanałowy uniwersalny odbiornik zasilany 230VAC o obciążalności kanałów 2x800W). f) woliera dla ptaków zadaszona siatką Do wykonania woliery należy wykorzystać następujące materiały i technologie: o ściany woliery należy posadowić na słupach z zamkniętego profilu stalowego. Słupy stalowe o długości 4 m, o wymiarach zewnętrznych w zakresie od 10x10 cm do 15x15 cm, malowane na kolor czarny minimum dwiema warstwami farby. Wykop pod słup należy wykonać za pomocą świdra o średnicy nie mniejszej niż największa przekątna słupa +10 cm, a miejsce pozostałe po usuniętej ziemi należy zalać betonem. Siatka stalowa ocynkowana ślimakowa o wysokości 0,5 m wkopana w ziemię w pozycji pionowej, wielkość oczek 2x2 cm, średnica drutu siatki 2 mm. Siatkę w górnej części należy przymocować do dolnego profilu pomiędzy deski ściany a profil w sposób trwały i uniemożliwiający ucieczkę i zranienie zwierząt przebywających w wolierze. Łączenie siatek należy wykonać przez przeplecenie drutu ślimakowego siatki. Siatkę należy umieścić również pod bramką, a jej górną cześć przymocować do pierwszego profilu stalowego znajdującego się nad gruntem. o wypełnienie ścian z desek należy wykonać z desek drewnianych sosnowych, oheblowanych dwustronnie o grubości 17-20 mm i szerokości 10-15 cm. Deski należy zamontować w pionie z połączeniem na wyfrezowany zakład. Deski zabezpieczyć drewnochronem zabezpieczającym drewno przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych w kolorze palisander średni firmy Altax (określenie producenta stanowi jedynie określenie koloru jaki ma zostać uzyskany po malowaniu tarcicy drewnochronem), minimum dwiema warstwami drewnochronu z tym, że minimum pierwsza warstwa powinna zostać nałożona przed montażem pokrywając całą powierzchnię desek. Deski należy przymocować do trzech poziomych profili zamkniętych zimnogiętych 50x20x2 mm poprzez przykręcenie śrubami M6 z łbem soczewkowym o długości odpowiedniej dla danej konstrukcji lub w innej równoważnej technologii zaakceptowanej przez Zamawiającego. Profile należy rozmieścić na wysokości 0,1 m; 1,5 m; 2,9 m. Profile należy łączyć poprzez przykręcenie do słupa śrubami M8 z łbem stożkowym. W profilu należy wykonać fazkę odpowiednio dobraną do łba śruby oraz usunąć 18 mm profilu, aby umożliwić przyleganie do powierzchni słupa. o przykrycie woliery należy wykonać z siatki PE HD odpornej na działanie promieni UV 320KLY o oczkach 3x3 cm wiązanej na narożnikach oczek. Należy zabezpieczyć możliwość zwijania siatki na minimum 2/3 powierzchni woliery. Należy zamocować siatkę zaplecioną przez producenta siatki na bokach w sposób umożliwiający montaż do haczyków. Mocowanie siatki do konstrukcji woliery oraz belki szczytowej należy wykonać za pomocą haczyków o średnicy 3-5 mm wkręcanych w drewno, w rozstawie co 15-18 cm. o dach i ściany przedsionka woliery należy wykonać z siatki wolierowej takiej jak przykrycie woliery. Nie należy wkopywać siatki w ziemię. Konstrukcję stalową przedsionka należy wykonać w taki sam sposób, jak pozostałą konstrukcję woliery. o zasilanie elektryczne woliery Wyjście z ziemi kabla zasilającego należy wykonać do wysokości 2,8 m w rurze stalowej ocynkowanej. Wszystkie instalacje prowadzone w rurkach PVC po górnej belce. We wnętrzu woliery w przedsionku należy zabudować tablicę bezpiecznikową natynkową IP65 z klapką, wyposażoną w wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA - 2 sztuki, wyłącznik B10A - 1 sztuka, B16A - 1 sztuka, lampkę kontroli faz oraz wyłącznik główny FR40A. W tablicy bezpiecznikowej należy zamontować ochronnik przeciwprzepięciowy B+C 2 biegunowy. Do zasilania instalacji gniazd wtykowych należy zastosować przewody YDY3x2,5 450/750V, do zasilania instalacji oświetleniowej należy zastosować przewody YDY3x1,5 450/750V. Niedopuszczalne jest łączenie przewodów w rurkach. Przewody należy łączyć w puszkach elektroinstalacyjnych. Całość osprzętu elektroinstalacyjnego z minimalnym stopniem ochrony IP44. Kabel zasilający należy ułożyć w wykopie na głębokości 1 m z oznaczeniem odpowiednią folią. Miejsce przyłączenia znajdować się będzie w piwnicy budynku Kancelarii BbPN. Przyłączenia należy wykonać poprzez zamontowanie bezpiecznika B20A. Kabel zasilający należy ułożyć przed wykonaniem chodników i położeniem kostki brukowej. Oświetlenie zewnętrzne woliery należy wykonać jako sterowane sterownikiem Nice Smilo model LN_N (dwukanałowy uniwersalny odbiornik zasilany 230VAC o obciążalności kanałów 2x800W)

Dokument nr: 500245935-N-2018, ZP-34/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Dotychczas przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 14.08.2018 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BZP pod nr 604419-N-2018, które zostało unieważnione, ponieważ nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu (Złożona oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). W dniu 20.09.2018 r. Zamawiający wszczął drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BZP pod nr 619972-N-2018, które zostało unieważnione ponieważ nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający wybrał tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Tartak Usługowo-Handlowy s.c. Kramkowski, Konaszewski, , Dawidowizna 28, 19-110, Goniądz, kraj/woj. podlaskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.