Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel. 767 212 100, faks 767 212 115
im@legnica.um.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: 1.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór Wykonawcy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona -Etap I
1. Zamówienie obejmuje: Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona -Etap I, które obejmuje: -przebudowę budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona - Etap I - obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 01.09.2015r. pod numerem A/5974, obiekt zlokalizowany przy al. Orła Białego w Zabytkowym Parku Miejskim wpisanym jest do rejestru zabytków decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 30.03.2010r. pod numerem A/1712. Przebudowa istniejącego budynku o kubaturze 16.828,60 m3 i powierzchni użytkowej 2.425,41m2 (Etap I), obejmuje wykonanie między innymi następujących robót: 1) przebudowa budynku istniejącego (etap I) polegająca na: o rozbiórce w części pomieszczeń piwnicy istniejących i wykonanie nowych posadzek na gruncie w postaci konstrukcyjnej żelbetowej płyty fundamentowej w systemie szczelnej wanny o wykonaniu żelbetowej ściany w systemie szczelnej wanny w części pomieszczeń piwnicy, połączonej z płytą fundamentową o wykonaniu pionowej izolacji przeciwwodnej ścian poniżej poziomu terenu o montaż urządzenia do osuszania murów, metodą magneto-kinetyczną o wymianie części zniszczonych drewnianych stropów na nowe stropy o wymianie części stropów żelbetowych nad piwnicą na nowe o wzmocnieniu i naprawie istniejących stropów drewnianych o zainstalowaniu dwóch wind osobowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych o dostosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie wyprofilowania w chodniku o ociepleniu budynku od wewnątrz o remoncie istniejących schodów drewnianych zabytkowej klatki schodowej o wzmocnieniu więźby dachowej z częściową wymianą uszkodzonych elementów o wymianie pokrycia dachowego na dachówkę układaną w koronkę o wykonaniu nowych rynien i rur spustowych oraz wymianie obróbek blacharskich o wykonaniu obudowy czerpni i wyrzutni dachowych i ściennych o wymianie istniejących świetlików na nowe o remoncie pokryć dachowych dachów niższych budynku o renowacja istniejącego stelażu stalowego podwieszanego w wiatrołapie o remoncie istniejących stropów kasetonowych, wraz z pracami konserwatorskimi przy polichromiach o utworzeniu zadaszenia na dziedzińcu od strony zachodniej o przebudowie schodów wejściowych do budynku, schodów przy tarasie oraz remont tarasu zewnętrznego o wykonaniu nowych schodów zewnętrznych o wykonanie nowych schodów wewnętrznych klatki KL1 o wykonaniu lekkich schodów stalowych z sali ekspozycyjnej na parterze na I piętro o wykonaniu schodów z sali ekspozycyjnej na scenę oraz z piwnicy do sali ekspozycyjnej o wykonaniu schodów i pochylni w konstrukcji podłogi podniesionej na I piętrze o wykonaniu przebić pod nowe otwory okienne i drzwiowe o wymianie istniejącej płyty żelbetowej zadaszenia nad portykiem wejściowym o wymianie podłogi podniesionej głównej sali ekspozycyjnej , odtworzenie drewnianego parkietu pod względem wymiarów i ułożenia o wymianie płyty stropowej istniejących balkonów zewnętrznych o wykonaniu stropu żelbetowego nad sceną, przeszklonego balkonu, wraz z przeszklonymi salami zajęć w przestrzeni sceny o wykonaniu przeszklonego wiatrołapu o wykonaniu nowych ścian zewnętrznych wraz z fundamentami kawiarni i łącznika wraz z podłogami na gruncie o przemurowanie ścian dobudówki od strony tarasu wewnętrznego oraz wykonanie konstrukcji dachu o remoncie elewacji o wymianie i renowacji stolarki okiennej o wymianie i renowacji istniejącej stolarki drzwiowej o wykonaniu ścian działowych o zabezpieczeniu elementów stalowych o wykonaniu sufitów podwieszanych w wc o wykonaniu nowych tynków wewnętrznych o przygotowaniu budynku pod planowaną rozbudowę o wyburzeniu istniejących wtórnych dobudówek oraz pozostałych pracach rozbiórkowych o prace wykończeniowe ,położenie posadzek , okładzin , tynków , malowanie o wykonaniu wewnętrznych instalacji sanitarnych, wentylacji, elektrycznych i teletechnicznych o remoncie i aranżacji wnętrza z uwzględnieniem nowej funkcji budynku Centrum, w szczególności przebudowa sanitariatów, niezbędnych przebić, zamurowań, a także usunięcie wybranych ścianek działowych, 2) przygotowanie pomieszczeń pod wyposażenie zgodnie z projektem ekspozycji : parter: rakieta Rexus 21, moduł DREAM, model wiercenia w mikrograwitacji, interaktywny model eksperymentu DREAM, interaktywna komora próżniowa, skały i minerały występujące w asteroidach, naukowe rezultaty eksperymentu DREAM, statki do wydobywania na asteroidach, stanowisko z wirtualnym oglądaniem model w 3D, parter: automat do zakupu biletów, infokiosk IK1- mapa centrum, infokiosk IK2- reklama centrum, infokiosk IK3- historia budynku i Parku Miejskiego, infokiosk IK4- historia Witelona, wyposażenie sali ekspozycyjnej - kosmos widziany z ziemi: stoły dotykowe ST1 i STII, infokiosk IK1- region-geografia, infokiosk IK2- region-kultura, infokiosk IK3- region-przemysł- technologie, infokiosk IK4- region-przemysł- wydobycie, Wyświetlacz- ekran kulisty- EK, postument lustrzany- PL, skafander rosyjski Sokol SK-1, rakieta rosyjska Wostok 1, skafander amerykański G-2G, skafander amerykański G-2G, statki Apollo- Sojuz, wahadłowce: rosyjski Buran i amerykański Atlantis, robot EuGenius, podświetlane przejście; wyposażenie sali ekspozycyjnej - widok kuli ziemskiej z kosmosu, scena: Sputnik 1, Infokiosk IK1, IK2; sala ekspozycyjna: rakieta Saturn V, replika statku kosmicznego Sojuz, modułu głównej stacji kosmicznej Mir, modułu Kwant 1, transportowego statku kosmicznego Progress, moduł Destiny- laboratorium; ekspozycja zwierzęta w kosmosie, ekspozycja urządzenie sanitarne Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ekspozycja żywność w kosmosie, rękawice doświadczalne, sala ekspozycyjna: stanowiska doświadczalne, pomieszczenie interaktywne stacji kosmicznej, stanowisko sterowania manipulatorem typu delta, stanowisko wirtualnej rzeczywistości, podświetlane przejście, ściana z małymi monitorami, ekspozycja projektu Frede, skafander kosmiczny do robienia zdjęć, symulator kokpitu statku kosmicznego, luneta do obserwacji ekspozycji, luneta z wyświetlanymi zdjęciami z kosmicznego teleskopu Hubble'a, luneta z wyświetlanymi zdjęciami pokazującymi obraz widoczny przez teleskop naziemny, tablice informacyjne, ekspozycja maszyna do grawerowania, ekspozycja elastyczne szkło, tablice informacyjne z ekranami dotykowymi, ekspozycja kabina kalejdoskop, ekspozycja złudzenie optyczne ,,okręgi i fale", ekspozycja zoetrope, ekspozycja mieszanie barw podstawowych RGB, ekspozycja mieszanie barw wtórnych CMY, ekspozycja lusterka, ekspozycja załamanie światła, ekspozycja rozchodzenie się światła, ekspozycja Układ Słoneczny, tablice informacyjne, tablice podświetlane, Układ Słoneczny w ruchu ( z wyłączeniem pomieszczenia nr 038 w Etapie II) 3) prace związane z zagospodarowaniem terenu (etap I): o rozbiórka murowanego ogrodzenia z bramą wjazdową oraz wtórnych dobudówek od strony zachodniej o przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Reymonta do głównej promenady Parku Miejskiego (Aleja Orła Białego) stanowiącego dojazd do obiektu. o przebudowa parkingu dla samochodów osobowych kolidującego z projektowanym portykiem. o wycinka istniejących drzew o zagospodarowanie zieleni wokół budynku o remont i przebudowa ciągów pieszych i alei parkowych wokół budynku Centrum Witelona wraz z odwodnieniem i elementami małej architektury o budowa sieci i przyłączy: o budowa przyłączy wod.-kan, likwidacja nieczynnych odcinków o budowa instalacji drenażowej wokół budynku , oraz instalacji drenażowej podposadzkowej o budowa z przebudową przyłącza energetycznego wraz z rozdzielnicą główną zlokalizowaną na terenie Palmiarni o budowa przyłącza c.o. do sieci miejskiej o budowa kanalizacji teletechnicznej do budynku z szafą dystrybucyjną o przebudowa sieci hydrantowej o ustalenie lokalizacji przyłącza światłowodowego do budynku (budowa przyłącza wraz niezbędną przebudową sieci teletechnicznej na terenie Parku będzie realizowana w terminie późniejszym w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego - poza opracowaniem), o wykonanie instalacji oświetlenia terenu i iluminacji bryły obiektu o przebudowa sieci kolidujących z budową portyku: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa o kanalizacji i sieci teletechnicznych Pełna dokumentacja dostępna pod linkiem: um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/
zamowienia-publiczne-w/20872,Wybor-Wykonawcy-zadania-pn-
Przebudowa-budynku-dawnego-Teatru-Letniego-w-Legnicy-.html 2. Zadania i czynności Wykonawcy- zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 - tekst jednolity) w tym: 1) zapoznanie się z Dokumentacją projektową oraz zapoznanie się z obiektem w terenie, 2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, STWiORB, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umownymi o realizację robót budowlanych, 3) sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych, 4) sprawdzanie i potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych elementów robót pod względem merytorycznym i rachunkowym, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych. Udział w przekazaniu terenu wykonawcy robót, odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym robót, 6) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie - bez dodatkowej zapłaty (wymagany okres gwarancji i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych wynosi 7 lat od dnia końcowego protokołu odbioru robót), 7) niezwłoczne każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, 8) sprawdzenie i potwierdzenie zakresu i wyceny ewentualnych robót dodatkowych bądź zamiennych, 9) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji,10) opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych dotyczących zmian zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, 11) wydawanie wykonawcy robót budowlanych w formie pisemnej poleceń dotyczących rozpoczęcia lub wstrzymania wykonania robót, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów i materiałów z wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej oraz dopuszczającymi wyroby i materiały do wbudowania przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja, 13) udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień, wskazówek dotyczących realizacji zamówienia, 14) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego lub rzeczoznawców, 15) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP, p.poż. itp., ze szczególnym uwzględnieniem realizacji prac w czynnym obiekcie szkolnym, 16) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym, 17) nadzór robót w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) w godzinach pracy wykonawcy robót i Zamawiającego tj. 8:00-15:00, oraz na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego w szczególnych przypadkach w ciągu 2 godzin od wezwania przez Zamawiającego, w tym przynajmniej raz na dwa tygodnie odbywanie spotkań lub narad na terenie wykonania inwestycji z Zamawiającym oraz wykonawcą robót. Dokonywanie w czasie każdorazowego pobytu na budowie bieżącego przeglądu wykonywanych robót oraz potwierdzanie swej bytności i dokonanych czynności stosownymi wpisami do dziennika budowy, 18) potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym, 19) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót do odbioru, 20) sprawdzenie i potwierdzenie usunięcia wad, 21) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, 22) w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót, udział w sporządzeniu przez wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia 23) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) oraz złożenie oświadczenia o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej oraz o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, wszelkimi dokumentami formalno-prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonaniu wszystkich prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji oraz terenu przyległego - w terminie potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę robót ich zakończenia. 24) sporządzanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót, a także przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu robót i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej, która dołączana będzie sukcesywnie do każdej faktury przejściowej oraz końcowej, 25) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, powstrzymanie się od publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również nieangażowanie się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. 26) przestrzeganie zasady, aby w trakcie realizacji robót budowlanych nie naruszono interesów osób trzecich. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 - tekst jednolity) a) Koordynator inspektorów nadzoru Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania. Od dnia zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do złożenia, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawierającego informacje o liczbie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym okresie) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia

CPV: 71631300-3

Dokument nr: 643561-N-2018, IM.RZP.271.6.1.299.58.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.um.bip.legnica.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty pisemne składane w siedzibie Zamawiającego 59-220 Legnica , Urząd Miasta Legnica Plac Słowiański 8, pokój nr 208
Adres:
59-220 Legnica, Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2022-02-28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj: 1) Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe: Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał tj. jako Wykonawca sprawował nadzór inwestorski we wszystkich wymaganych poniżej branżach nad realizacją co najmniej trzech zamówień polegających na przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków, o kubaturze co najmniej 4.000 m3 - każde. Ocena warunku według: - oświadczenia Wykonawcy - wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla wykonawców ( dalej IDW) oraz - załącznika nr 3 do IDW- wykaz usług - wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, numer z rejestru zabytków i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 2) Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: a) Koordynator inspektorów nadzoru: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 - tekst jednolity) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 1 zadaniu polegającym na przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o kubaturze co najmniej 4.000 m3, posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; punktowane kryterium wyboru ofert: za wykazanie 1 ww. zadania 0 pkt, za 2 zadania - 5 pkt, za 3 zadania - 10 pkt , za 4 zadania - 20 pkt i za 5 i więcej zadań - 40 pkt. cyt. ,,...Art. 37c. [Osoby uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych] Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury...". b) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r.(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 - tekst jednolity) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. c) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 - tekst jednolity) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji Ocena spełnienia warunku według : - oświadczenia Wykonawcy - wg załącznika nr 1 do IDW oraz - załącznika nr 4 do IDW - wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - oświadczenie, że wskazane w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 - tekst jednolity) oraz że jest wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo budowlane i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przypisanych im ww. funkcji. oraz: - dla koordynatora inspektorów nadzoru informacji potwierdzających, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 1 zadaniu polegającym na przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o kubaturze co najmniej 4.000 m3, posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - załącznik nr 4 do IDW. Osoby na stanowiskach wymienionym powyżej mogą być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którym - zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń. Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VI. A IDW. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 1.4. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp w zakresie warunków określonych w pkt V 1 ppkt. 1.3 IDW polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając - załączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 1.5. W przypadku, gdy Wykonawca realizował będzie zamówienie przy udziale Podwykonawców, Zamawiający żąda zgodnie z art. 36b ust 1 ustawy Pzp, wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - wg wzoru załącznika nr 5 do IDW.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poniższych oświadczeń i dokumentów: 1) Formularz oferty wg załączonego wzoru - Rozdział Nr 1 siwz, 2) oświadczenia Wykonawcy - wg załącznika nr 1 do IDW, 3) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg załącznika nr 2 do IDW, 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, 6) Wypełniony i podpisany wzór umowy - Rozdział Nr 3 siwz wraz z załącznikiem nr 7 do IDW ,,Warunki zmian umowy". 7) Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- wg załącznika nr 5 do IDW. 8) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: jako Wykonawca sprawował nadzór inwestorski we wszystkich wymaganych poniżej branżach nad realizacją co najmniej trzech zamówień polegających na przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków, o kubaturze co najmniej 4.000 m3 - każde. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane wg wzoru - załącznik nr 3 do IDW, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 9) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 4; 10) oświadczenie, że wskazane w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 - tekst jednolity) oraz że jest wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo budowlane i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji; 11) informacje, potwierdzające, że koordynator inspektorów nadzoru był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 1 zadaniu polegającym na przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o kubaturze co najmniej 4 000 m3, posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - załącznik nr 4 do IDW; 12) oświadczenie - zgoda Wykonawcy na warunki zmian w umowie - wg załącznika nr 7 IDW; 13) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców. 14) w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 22a w zakresie warunków określonych w pkt. V ppkt 1.3 IDW polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 15) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO wg załącznika nr 8 do IDW. 16) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie, 2. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - informacja z otwarcia ofert, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,co inny-inni składający ofertę Wykonawca/Wykonawcy- wg załącznika nr 6 do IDW. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia wraz z wykazem podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z w.w. oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem". 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.