Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Budowa siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowogard Wydział Inwestycji i Remontów
pl. Wolności 1
72-200 Nowogard
powiat: goleniowski
tel. 91 39 26 240.
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowogard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urząd Miejski w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę siłowni zewnętrznej w
miejscowości Orzesze. Lokalizacja siłowni dz. geodez. nr 89/3 obręb Orzesze, gmina Nowogard.
Zadanie jest dofinansowywane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ,,Granty
sołeckie 2018"
3. Opis przedmiotu zamówienia:
a) dostawa i montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrznej,
b) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac określa załączony projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót.
Poszczególne rozwiązania opisano w dokumentacji i na rysunkach.
Ilekroć w opisie podano producenta oznacza to, że wymaga się zachowania równoważności parametrów funkcji
urządzenia, jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, bezpieczeństwa i gwarancji zgodnych z
elementami wskazanymi w dokumentacji.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy stalowe urządzeń były ocynkowane i pomalowane farbą odporną
na warunki atmosferyczne.
Oznacza to możliwość wyboru dowolnego producenta lub dostawcy z zachowaniem powyższych wymogów.
W cenie oferty należy uwzględnić coroczny bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancyjnym oraz
sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Dokument nr: IiR.7015.69.2018.RM

Otwarcie ofert: 13. Data i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert następuje przez komisję w sposób jawny i odbędzie się w dniu 07.11.2018 r. o godz. 12:10 w sali
obrad Rady Miejskiej, pl. Wolności 1, 72- 200 Nowogard

Składanie ofert:
12. Data, miejsce złożenia oraz oznakowania oferty:
Ofertę proszę złożyć pisemnie do dnia 07.11.2018 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie pl. Wolności 1, pok. 5 w zamkniętej kopercie z adnotacją:
,,Oferta na wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzesze. Nie otwierać przed 07.11.2018
r. przed godz. 12:00"

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania: 30 listopada 2018 r.

Wymagania:
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania wykonawcy, z którym Zamawiający
rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania oraz jeżeli dowiedzie z innych źródeł, że wykonawca jest nierzetelny lub nie wykonał należycie
umowy na rzecz podmiotów publicznych.
2
9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów oraz do
odrzucenia oferty, które nie będzie odpowiadała warunkom zaproszenia.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny.
9.3. Zaproszenie nie stanowi zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania wykonawcy, z którym Zamawiający
rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania oraz jeżeli dowiedzie z innych źródeł, że wykonawca jest nierzetelny lub nie wykonał należycie
umowy na rzecz podmiotów publicznych.
11. Dokumenty wymagane do oferty:
- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z
datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert),
- karty katalogowe proponowanych urządzeń z podaniem ich wymiarów, funkcji, materiału oraz ze
wskazaniem czy stalowe elementy są ocynkowane i pomalowane farbą odporną na warunki
atmosferyczne.

Uwagi:
5. Środki na realizację zadania: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki
wysokości 10.000,00 zł (brutto).
6. Termin gwarancji: 36 miesięcy.
7. Opis kryteriów oceny ofert: najniższa cena.
8. Warunki płatności: płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo po pozytywnym
odbiorze przedmiotu umowy przez Zmawiającego.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Urząd Miejski w Nowogardzie - Wydział Inwestycji i Remontów: Rita Mazurczak tel. 91 39 26
240.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.