Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w wytwórni konstrukcji stalowej

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w wytwórni konstrukcji stalowej

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00 fax (58) 320-51-05
ewelina.lubinska-skowron@drmg.gdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szanowni Państwo,
dot. zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego w wytwórni konstrukcji stalowej w Kielcach dot. Przebudowa wiaduktu
Biskupia Górka - III
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży
mostowej.
Zakres zadań:
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w wytwórni konstrukcji stalowej na terenie woj.
świętokrzyskiego (Kielce),
2) reprezentowanie Zamawiającego w wytwórni konstrukcji stalowej na etapie wytwarzania
konstrukcji stalowej (inspektor nadzoru inwestorskiego),
3) sprawowanie kontroli zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją
projektową (projekt wykonawczy, projekt warsztatowy),
4) bieżąca kontrola nad prawidłowym wykonaniem konstrukcji stalowej w wytwórni zgodnie
z projektem oraz Specyfikacją Techniczną, w tym także rozwiązywanie bieżących
problemów i rozbieżności w trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej,
5) sprawowanie kontroli nad harmonogramem robót wytworzenia konstrukcji stalowej w
wytwórni konstrukcji stalowej,
6) dokonywanie odbiorów technicznych poszczególnych etapów robót w wytwórni
konstrukcji stalowej,
7) dokonywanie wpisów w dzienniku wytwarzania konstrukcji stalowej - potwierdzanie
wykonania i odbiór poszczególnych etapów wytworzenia konstrukcji stalowej w wytwórni,
8) nadzór nad wykonywaniem badań spoin konstrukcji stalowej w wytwórni,
9) nadzór nad bieżącym przygotowaniem dokumentacji wytwarzania konstrukcji,
10) udział w komisji odbiorowej podczas ostatecznego odbioru konstrukcji stalowej,
11) nadzór inwestorski nad próbnym montażem konstrukcji stalowej w wytwórni,
12) nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji w wytwórni,
13) nadzór nad załadunkiem konstrukcji stalowej na terenie wytwórni w Kielcach
przed transportem na plac budowy (transport konstrukcji do Gdańska),
14) uczestnictwo w pracach montażowych konstrukcji stalowej na budowie (Gdańsk),
15) udział w komisji odbiorowej po dokonaniu montażu konstrukcji na budowie (Gdańsk -
montaż konstrukcji stalowej obiektu mostowego na budowie w Gdańsku).
W wynagrodzeniu brutto należy ująć wszystkie niezbędne czynności i koszty związane
ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, w tym także koszty dojazdu, pobytu w hotelu oraz
korzystania z prywatnego komputera i telefonu komórkowego.
Przewidywana ilość pobytów w WKS Mostostal Kielce: 1-2 pobyty tygodniowo (do 16 godzin
w tygodniu) - minimum 4, maksimum 8 pobytów miesięcznie.
Obowiązkowy pobyt raz w tygodniu w ustalonym z Zamawiającym dniu roboczym wraz
z wpisem/potwierdzeniem pobytu/oględzin/kontroli do Dziennika Wytwarzania Konstrukcji. Każdy
pobyt musi być obligatoryjnie potwierdzony w Dzienniku Wytwarzania Konstrukcji.
Zamawiający wymaga każdorazowego potwierdzenia pobytu w WKS Mostostal Kielce poprzez
uzyskanie potwierdzenia daty i godziny wejścia i wyjścia z WKS Mostostal Kielce na portierni lub
przez kierownika produkcji Mostostal Kielce. Dodatkowo Zamawiający wymaga przekazania
raportu z pobytu w WKS Mostostal Kielce dot. stanu zaawansowania robót wytwarzania konstrukcji
stalowej wraz z dokumentacją fotograficzną. Wzór raportu przygotuje Zamawiający.
Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wykonawca zostanie przeszkolony przez służby BHP
Mostostal Kielce w zakresie przepisów i procedur obowiązujących na terenie zakładu.

Dokument nr: BOiZ.102.10.2018.ELS

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2018 r. o godz. 14;00.
Ofertę można złożyć mailowo: ewelina.lubinska-skowron@drmg.gdansk.pl
lub osobiście: Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11, Kancelaria na II piętrze.

Miejsce i termin realizacji:
Okres zatrudnienia - 07.11.2018 r. - 30.04.2019 r. (6 miesięcy).

Wymagania:
Do oferty (Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma) proszę załączyć:
1) kserokopię/skan dyplomu ukończenia studiów lub ukończenia szkoły,
2) kserokopię/skan decyzji odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa przyznającej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności mostowej,
3) kserokopię/skan aktualnego zaświadczenia wydanego przez Polską Izbę Inżynierów
Budownictwa o członkostwie w odpowiedniej Izbie Inżynierów Budownictwa
i posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.