Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Legionów 20
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
kom. 728 423 100 tel. 17 850 18 41 w.122
dpas@gddkia.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe zamierza zlecić dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Rzeszowie.
W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące Części:
Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego kątomierza, suwmiarki, stopera i czujnika dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Kątomierz analogowy 1szt. Kątomierz analogowy z liniałem pomiarowym o długości około 30 cm, wraz ze świadectwem wzorcowania opatrzonym znakiem akredytacji
Elektroniczna suwmiarka cyfrowa. Wykonana ze stali nierdzewnej, ramka wyświetlacza metalowa. Automatyczne wyłączanie. Zakres pomiarowy 300 mm Długość szczęk 60 mm Rozdzielczość 0,01 mm Dokładność: ? 0,04 mm.
Pokrętło do przesuwu suwaka. Śruba blokująca suwak.
Pomiar wymiarów zewnętrznych wewnętrznych i głębokości.
Pomiar w mm, zamiana mm/cale, automatyczne wyłączanie.
Zestaw powinien zawierający etui i dołączone baterie.
3. Stoper 2 szt. Stoper elektroniczny w obudowie PVC. odwurzędowy wyświetlacz odokładność l/100sec o pamięć: 8 czasów oodczyt zapamiętywanych danych podczas pracy i po zresetowaniu otimer
Czujnik cyfrowy z akredytowanym świadectwem PCA
-wąska obudowa.
-zakres ok. 25 mm
-dokładność min. 0,02 mm
-o tulei (zamocowania) 8 mm
-zasilanie baterią
4. Czujnik cyfrowy 1 szt. o rozdzielczość 0,01 mm
Transport urządzeń na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów
Termin wykonania dostawy: do 21.12.2018 r.
Część 2 - Dostawa fabrycznie nowych wieczek do koszy do ekstraktora dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wieczka do koszy do ekstra ktorów 6 szt. Okrągłe wieczka pasujące do koszy od ekstraktorów ultradźwiękowych (Infratest)
Transport urządzeń na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów. Termin wykonania dostawy: do 21.12.2018 r.
Część 3 - Dostawa fabrycznie nowych termometrów i sond do kontroli temperatury dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Termometr szpilkowy 4 szt. o wyświetlacz LCD o stopnie: Fahrenheita i Celsjusza o zakres pomiarowy: -50°C do 150°C o rozdzielczość: 0,1°C [0,1°F] o zasilanie: 1.5V bateria o sonda wykonana ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 83 mm o Auto-wyłączęnie po 10 minutach o Bateria zapasowa w zestawie
2.
Termometr
1 szt.
Termometr elektroniczy ze świadectwem wzorcowania.
Zakres mierzonych temperatur -50°C do 270°C
Zakres temperatur pracy -30°C do 40°C
Rozdzielczość wskazań 0,1°C
Dokładność pomiaru -/+0,1°C
Wyświetlacz LCD
Stopień ochrony obudowy IP66
Długość przewodu sondy Lp=l?0,2m
Materiał osłony czujnika - stal kwasoodporna_
-Pasująca do urządzenia: Rejestrator - termometr internetowy GSM/GPRS/ethernet LB-480 firmy
3. Sonda do kontroli temperatury 4 szt. LAB-EL, np. TA-PL/6/sil 5 m lub równoważna.
-Zakres temperatur pracy sondy : -40st. C do +80 st. C

Dokument nr: GDDKiA - O.RZ.T-1.3.2415.4210.11.2018

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
e-mail: dpas@gddkia.gov.pl lub faksem nr (17) 850 18 42 do dnia 09.11.2018
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie 5 dni roboczych tj. do dnia 09.11.2018

Miejsce i termin realizacji:
Transport urządzeń na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów.
Termin wykonania dostawy: do 21.12.2018 r.
Termin realizacji zamówienia: do 21 grudnia 2018 r.

Wymagania:
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Dawid Pas, tel. 17 850 18 41 wew. 122, 728 423 100

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.