Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
4581z ostatnich 7 dni
15010z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa płyt betonowych

Przedmiot:

Dostawa płyt betonowych

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu
ul. Porucznika Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
fax 68 3846 010, tel. 68 3866 009 wew. 330
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawę około 35 sztuk płyt
betonowych do sołectwa Nowa Wieś
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 35 sztuk płyt betonowych typu PDTP o wymiarach
120/80/16 cm wykonanych z betonu B-30, dołem wzmocnionych zbrojeniem z prętów o średnicy 3
mm o oczkach 10x10 cm lub równoważnych.
(Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości planowanych do zamówienia płyt w
zależności od ustalonego poziomu ceny jednostkowej)
2. Planowane do dostarczenia płyty winny:
- spełniać wymagane przepisami prawa normy techniczne określone do danego rodzaju
materiału oraz być dopuszczone do stosowania w drogownictwie, a Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie przedmiotowych norm;
- być fabrycznie nowe oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych.
3. Zamówione płyty należy dostarczyć w stanie nienaruszonym na teren wskazany przez sołtysa
sołectwa Nowa Wieś w terminie do dnia 19 listopada 2018 r.
4. Wykonawca obowiązany jest zgłosić gotowość dostarczenia płyt pracownikowi Urzędu Miejskiego
w Zbąszyniu na co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą.
5. W przypadku dostarczenia płyt o nieodpowiedniej jakości Wykonawca, zobowiązany będzie do ich
wymiany, na materiał o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie
krótszym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.

Dokument nr: RSGG.042.21.3.2018

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
- ofertę cenową należy złożyć w terminie do 5 listopada 2018 r. na piśmie w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, faxem
pod numer: 68 3846 010 lub na adres mailowy: urzad@zbaszyn.pl:
- oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
II. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 19 listopada 2018 r., przy czym jako wykonanie
przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostarczonych płyt.

Wymagania:
III. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- cena: waga kryterium 100 %.
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;
V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
- być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli
występuje;
- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym załadunek, rozładunek, transport do
miejsca dostawy oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości
cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
VIII. Termin związania ofertą: 21 dni, licząc od dnia ustalonego terminu składania ofert.

Kontakt:
XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Karolina Mańkowska, tel. 68 3866 009 wew. 330.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.