Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
385z dziś
3384z ostatnich 7 dni
15176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty z zakresu ochrony p/pow. na wałach

Przedmiot:

Roboty z zakresu ochrony p/pow. na wałach

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a
27-600 Sandomierz
powiat: sandomierski
tel. 609 253 258, 15 832 27 97
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sandomierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty z zakresu ochrony p/pow. na wałach p/pow."
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest likwidacja nor w wałach na terenie Nadzoru Wodnego Sandomierz wchodzącego w skład Zarządu Zlewni w Sandomierzu.
Roboty będą polegać na rozkopaniu skap wału w miejscu występowania nor, dostarczeniu materiału do zasypania nor, zasypaniu rozkopanej nory z formowaniem i zagęszczeniem wału, wyprofilowanie powierzchni korpusy wału i zabezpieczenie skarp wału siatką stalową ocynkowaną (gr. min. 2,5 mm, # 5x5 cm) i darniną. Prace należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Do zabudowy przyjęto około 200 m3 nor - wartość ta może ulec zmianie rzeczywista wartość będzie określona po całkowitym rozkopaniu nor przez wykonawcę.
Lokalizacja nor:
-prawy wał rz. Strachockiej:
- km 1+500 - 1+600 - 4 szt.
-km 2+400 -2+500 - 2 szt.;
-lewy wał Strachockiej:
- km 2+700 - 3+000 - 3 szt,
- km 2+200 - 2+400 - 2 szt.
miejscowość: Antoniów, Dąbrówka Pniowska;
- lewy wał rz. Wisły Zawisełcze - Otoka
- km 42+300 - 1 szt m. Zawisełcze, - km 39 +500 - 1 szt m. Koćmierzów

Dokument nr: 572/ZZS/2018/S

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 8 listopada 2018 roku, do godziny 9:00,
w siedzibie Zamawiającego w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - 30 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena (brutto) - 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie dotyczy
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: rękojmia 12 miesięcy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe ,,Roboty z zakresu ochrony p/pow. na wałach p/pow."
Kompletna oferta musi zawierać:
- oferta
- formularz ofertowy

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
- Bogusław Domka NW Sandomierz ul. Staromiejska 14 tel. 609 253 258
- Paweł Bednarski w budynku Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, tel. 15 832 27 97

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.