Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Rozbiórka tam bobrowych na cieku spod Brzezia"

Przedmiot:

,,Rozbiórka tam bobrowych na cieku spod Brzezia"

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a
27-600 Sandomierz
powiat: sandomierski
tel.: +48 (15) 832 27 97
zz-sandomierz@wody.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sandomierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbiórka tam bobrowych na cieku spod Brzezia"
w m. Nikisiałka Mała, Nikisiałka Dużą gm. Opatów, pow. opatowski w km 0+000 - 4+500 polegające na usuwaniu i rozbiórce tam bobrowych i zatorów oraz wywiezieniu pozyskanego urobku;
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka tam bobrowych i zatorów oraz wywiezieniu pozyskanego urobku.
Roboty wykonywane będą: w m. Nikisiałka Mała , Nikisiałka Dużą gm. Opatów, pow. opatowski
w km 0+000 - 4+500 na terenie Nadzoru Wodnego Opatów wchodzącego w skład Zarządu Zlewni
w Sandomierzu.
Usługi konserwacyjne będą polegać na mechanicznym lub ręcznym rozebraniu tam bobrowych
i zatorów i wywozem pozyskanego urobku poza obręb robót.
Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ze względu
na lokalizację prac na skarpach i w korycie rzeki w km 0+000 - 4+500 należy odpowiednio zorganizować prace m.in. w zakresie likwidacji biomasy w celu zachowania przepływu wód, uwzględniać granice nieruchomości,
na bieżąco usuwać zanieczyszczenia. Roboty związane z usuwaniem przetamowań ze względu na zachowanie swobodnego przepływu wód należy wykonywać w możliwie najkrótszym czasie.
Roboty winny być realizowane zgodnie z wytycznymi prowadzenia i odbioru robót, realizowane zgodnie z normami, warunkami technicznymi, przepisami BHP i posiadaną wiedzą techniczną.
Sprzęt zatrudniony podczas wykonywania robót winien zapewniać wykonanie planowanych robót, odpowiednią jakość, zapewniać bezpieczeństwo i zdrowie obsługi.
Wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w związku z wykonywanymi pracami niezwłocznie na własny koszt usuwa Wykonawca przed komisyjnym odbiorem całości zakresu usług, m.in. Wykonawca odpowiedzialny
jest m.in. za uszkodzenia ogrodzeń zlokalizowanych w rejonie skarp rzeki. W przypadku uszkodzenia skarp,
dna rzeki w wyniku prowadzonych prac Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej naprawy, zgodnie
z zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej i przed komisyjnym odbiorem całości zakresu usług.
W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac konserwacyjnych, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska, ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną, a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia usług w taki sposób , aby nie ograniczać ruchu
na drogach publicznych, ruchu lokalnego w rejonie rzeki.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsc komunikacji przed zagrożeniem wynikającym
z prowadzenia prac.

Dokument nr: 725/ZZS/2018/PB

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 9 listopada 2018 roku, do godziny 9:00,
w siedzibie Zamawiającego w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - 12.12.2018r

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: cena (brutto) - 100 %
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe ,,Rozbiórka tam bobrowych na Cieku spod Brzezia w km 0+000 -4+500"

Kompletna oferta musi zawierać:
- oferta
- formularz ofertowy
- wzór umowy

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
- Piotr Drab NW Opatów ul. Sienkiewicza 38 tel. 609 245 241
- Paweł Bednarski w budynku Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, tel. 15 832 27 97

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.