Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4504z ostatnich 7 dni
14128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pomiary instalacji elektrycznej elektrowni

Przedmiot:

Pomiary instalacji elektrycznej elektrowni

Data zamieszczenia: 2018-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 62-84-130, 106, fax. 12 430-10-35, tel: 663-280-899, 12 62 84 354
krakow@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,EW Dobczyce - pomiary instalacji elektrycznej elektrowni "
4. Zakres zamówienia - Pomiary instalacji elektrycznej w zakresie: ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów rezystancji izolacji instalacji i urządzeń, badania i pomiarów zabezpieczeń, badania i pomiarów elektronarzędzi, badania i pomiarów instalacji odgromowej, pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń SN w tym generatory, transformatory, instalacja kablowa, przegląd termowizyjny połączeń elektrycznych
Pomiary instalacji elektrycznej zakończone protokołem dopuszczenia do eksploatacji.
Przed złożeniem oferty Oferent winien zapoznać się z zakresem prac kontrolno-pomiarowych poprzez wizję lokalną na obiekcie.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy ustalić szczegóły wykonywanych prac z Kierownictwem obiektu, ustalić harmonogram prac, przygotować miejsce pracy.
Prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

Dokument nr: 732/ZZK/2018/PP

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.11.2018 roku, do godziny 10:00, w siedzibie Zarządu Zlewni w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój 337.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 14.12.2018 r.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia energetyczne Grupy I w zakresie Eksploatacji i Dozoru do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej 1kV oraz uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych instalacji i urządzeń o napięciu do 1kV i powyżej 1 kV.
Wykonawca powinien posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracach konserwacyjnych i pomiarowych instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 1 ,,Wykaz osób"
6. Wzór umowy stanowi zał. nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie dotyczy.
8. Warunki gwarancji: nie dotyczy
9. Opis sposobu obliczenia ceny: w cenie oferty należy uwzględnić Wykonawca powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Krakowie, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 732/ZZK/2018/PP
Kompletna oferta musi zawierać: wykaz osób.

Kontakt:
2. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Piotr Michalik, Kierownik EW Dobczyce tel: 663-280-899
Piotr Porębski- Dział Zamówień Publicznych tel: 12 62 84 354

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.