Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż okna w fasadzie budynku

Przedmiot:

Montaż okna w fasadzie budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok.
powiat: Białystok
tel. 85 665 65 84.
og@bialystok.sr.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr G-241-51/18
Montaż okna w fasadzie budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

2. Przedmiot zapytania ofertowego
2.1 Wykonanie prac budowlano-montażowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku polegających na dostarczeniu i montażu w fasadzie aluminiowo-szklanej, na 4 piętrze segmentu B, okna uchylnego o konstrukcji z profili aluminiowych.
2.2 Zakres usługi obejmuje :
2.2.1. Demontaż pakietu szybowego (patrz fot. 3)
2.2.2. Montaż okna o konstrukcji aluminiowej, z funkcją tylko uchyłu, wyposażonego w rozwiązania techniczne i technologiczne umożliwiające otwieranie okna (uchył) z poziomu posadzki pomieszczenia; profile malowane w kolorze RAL 7024. Oznaczenie pakietu szybowego zawierające rodzaj szkła, grubość szyb przedstawia zdjęcie nr 1 i 2.
2.2.3 Prace porządkowe
UWAGA: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac w zakresie zabezpieczenia placu budowy i realizacji robót zgodnie z zasadami BHP.

Dokument nr: G-241-51/18

Składanie ofert:
4. Złożenie oferty
4.1 Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania.
4.2 Ofertę należy dostarczyć do dnia 6 listopada 2018 r. do godz. 11:00 do pokoju C403 (4 piętro segment C) lub przesłać mailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji
Maksymalny termin wykonania usługi: 14 grudnia 2018r.

Wymagania:
1. Informacje o Zamawiającym i trybie postępowania
1.1 Zamawiającym jest Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
1.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania.
5. Ocenianie ofert
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:
Lp
Kryterium
Waga
1.
Cena
100%

6. Informacje dla oferentów
6.1. Płatność za zrealizowane zadanie odbędzie się przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności wykonania zadania.
6.2. Wykonawca na wykonane prace udzieli 24 miesięcznej gwarancji.
6.3. Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym.
6.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego oraz dokonanie wizji lokalnej.

Kontakt:
4.3 Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Sławomir Bożuk, e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 84.
6.5. Zamawiający sugeruje dokonanie pomiarów ,,z natury". Oględzin można dokonywać każdego dnia w godzinach 8.30 -14.30. Kontakt do osoby odpowiedzialnej: Sławomir Bożuk tel. 85 665 65 84 e-mail: slawomi.bozuk@bialystok.sr.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.