Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowych

Przedmiot:

Dostawa urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
12 20 10 240, fax: 12 34 18 487
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu lub wytworzenia i dostawy elementów małej architektury, urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowych, w związku z realizacją zadania pn.: ,,REKREACJA-EDUKACJA-INTERGACJA w Parku Solvay", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, według zakresu rzeczowego, załączników do zapytania oraz zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Dokument nr: ZZM.IM.26.1.181.18.19729.MP2

Specyfikacja:
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, osobiście lub pocztą, bądź kurierem w sekretariacie Zarządu ZZM w Krakowie - pok. 28, ul. Reymonta 20 w Krakowie, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zzm.krakow.pl

Składanie ofert:
5. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 06.11.2018r. do godz. 11.00,
osobiście lub pocztą bądź kurierem w sekretariacie Zarządu ZZM w Krakowie - pok. 28, ul. Reymonta 20 w Krakowie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zzm.krakow.pl
6. Ofertę należy złożyć w wymaganym czasie i terminie, w formie pisemnej, odpowiednio do treści wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzjelenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2018r., liczonym od dnia zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi w terminie do dnia 09.11.2018r., a w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym termin realizacji może zostać przesunięty o stosowną liczbę dni opóźnienia.

Wymagania:
2. Do udzjelenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986, z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia jest poniżej wartości wskazanej w art. 4 pkt 8 tej ustawy.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 39/2016 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia etc.
8. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji zamówienia.

Kontakt:
telefony:
- sekretariat: 12 20 10 240
- dziennik podawczy: 12 20 10 241
- obsługa mieszkańców w sprawach zieleni: INFOLINIA 12 20 10 242

fax: 12 34 18 487
email: sekretariat@zzm.krakow.pl
Adres korespondencyjny: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 Siedziba: 30-542 Kraków, ul. Za Torem 22

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.