Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa bezpieczeństwa oraz odwodnienia DW 226

Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa oraz odwodnienia DW 226

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Gdańska 29
83-034 Trąbki Wielkie
powiat: gdański
tel/fax (58) 303 66 00, (58) 683 72 51 tel. kom. 609 690 798
gdansk@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Trąbki Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa bezpieczeństwa oraz odwodnienia DW 226 w m. Mierzeszyn
nr sprawy: RDG.2460.21.2018.BS
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa oraz odwodnienia DW 226 w m. Mierzeszyn

CPV: 45.11.20.00-5, 45.11.13.00- 1, 77.21.10.00- 2, 45.2332.80-5

Dokument nr: RDG.2460.21.2018.BS

Składanie ofert:
6. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego, tj. Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Gdańska 29,
83 - 034 Trąbki Wielkie
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia: 07.11.2018 r. do godz. 15:00
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres, oraz opisane na
poszczególne zadania:
,,Oferta na - Poprawa bezpieczeństwa oraz odwodnienia DW 226 w m. Mierzeszyn."
i
Nie otwierać przed dniem 07.11.2018 r, godz. 15:00.
UWAGA: NIE SKŁADAĆ OFERT DO SEKRETARIATU ZDW w GDAŃSKU.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: dzień podpisania umowy na roboty budowlane
Zakończenie: do dnia 12.12.2018 r.

Wymagania:
3. Istotne warunki zamówienia:
Cena jednostkowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotowej usługi oraz inne nie przewidziane przez Zamawiającego na etapie tworzenia
zapytania ofertowego w oparciu o informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.

Kontakt:
7. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Bogusław Szulc, tel. 58 303 66 00 wew. 103

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.