Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
4490z ostatnich 7 dni
14115z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wiat rekreacyjnych przy placach zabaw

Przedmiot:

Budowa wiat rekreacyjnych przy placach zabaw

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wągrowiec
Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
powiat: wągrowiecki
Tel./ faks: 67 26 80 800 / 67 26 80 803
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wągrowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA:
,,Budowa wiat rekreacyjnych przy placach zabaw w Nowym i Długiej Wsi", w tym
Część I polegająca na budowie wiat rekreacyjnych w Nowym i Długiej Wsi oraz grilla
murowanego w miejscowości Nowe,
Część II polegająca na wykonaniu oświetlenia solarnego przy wiatach w Nowym i
Długiej wsi oraz dostawie i montażu stacji pogodowych w obu miejscowościach.
Umowa o powierzenie grantu Nr I-08-DW.G.IV.5.17/07/2018 podpisana została ze
Stowarzyszeniem ,,Dolina Wełny" w dniu 09.07.2018 r. w ramach poddziałania ,,Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W ramach Części I przewiduje się budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Nowe i
Długa Wieś oraz grilla murowanego w miejscowości Nowe.
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
o osadzenie kotew stalowych do montażu słupów wiat,
o dostawę i montaż słupów,
o dostawę i montaż płatwi,
o dostawę i montaż krokwi,
o dostawę i montaż mieczy,
o deskowanie połaci dachowych,
o pokrycie dachów papą oraz gontem papowym,
o wykonanie obróbek blacharskich,
o dostawę i montaż rynien i rur spustowych,
>> dostawę i montaż balustrad altany,
o dostawę i montaż siedzisk,
W ramach Części II:
o wykonanie oświetlenia solarnego przy wiatach w Nowym i Długiej wsi,
o dostawę i montaż stacji pogodowej w Nowym i Długiej Wsi.
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach Części I i II określa
przedmiar robót, w tym dla Części I póz. 1-17, 20-34 dla Części II póz. 18,19,35,36.
W ramach realizacji zadania przewiduje się udział mieszkańców wsi Nowe i Długa Wieś.
Zakres prac przewidziany do wykonania przez mieszkańców dotyczy malowania wiaty
lakierobejcą i nie został ujęty w w/w zakresie zadania.
Ofertę można złożyć dla jednej lub dwóch części.

Dokument nr: IGP.7013.3.6.2018.IN1

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, pok. 100 (biuro podawcze).
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
06.11.2018 r. godz. 12:00.
X. Ofertę należy złożyć według załączonego wzoru oraz załączyć kosztorys ofertowy
(element pomocniczy do oceny oferty).

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
21.12.2018 r.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. Dzień pierwszy jest dniem
składania ofert.
II. MIEJSCE REALIZACJI, dla Części I i II
1) Nowe, 62-100 Wągrowiec, działka ewidencyjna Nr 49/3, Obręb geodezyjny: Nowe
2) Długa Wieś, 62-100 Wągrowiec, działka ewidencyjna 32/1, Obręb geodezyjny Długa
Wieś.

Wymagania:
IV. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę należy podać w
złotych polskich w formularzu ,,OFERTA".
Podatek Vat zgodnie z zasadami jego naliczania winien być doliczony do kosztorysowej
wartości robót. Stawkę podatku Vat należy podać zgodnie z przepisami obowiązującymi na
dzień składania ofert.
VI. WARUNKI ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ
1) Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe
(zgodnie ze złożoną ofertą).
2) Zamawiający przewiduje wystawienie po dwie faktury dla każdej Części - jednej po
zakończeniu realizacji zadania w miejscowości Nowe i drugiej po zakończeniu
realizacji zadania w Długiej Wsi.
3) Podstawą rozliczenia będą protokoły odbioru robót.
4) Wystawienie faktur musi być poprzedzone dokonaniem odbioru robót.
5) Zapłata za wykonane roboty, nastąpi w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.

Uwagi:
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BENEFICJENT BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY
Cena-100%.

Kontakt:
XI. Kontaktowanie się z Zamawiającym oraz składanie zapytań może być dokonywane
w formie: ustnej - osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: Magdalena Rybak, Milena
Maciejewska tel. 67 268 08 06,
GMINA WĄGROWIEC
ul. Cysterska 22
62-100 WĄGROWIEC
IGP.7013.3.6.2018.IN1
Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 -100 Wągrowiec
Tel./ faks: 67 26 80 800 / 67 26 80 803
reprezentowana przez
Pana Przemysława Majchrzaka - Wójta Gminy Wągrowiec

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.