Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu elewacji

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu elewacji

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o.
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71 720 16 01
katarzyna.niedzielska@port.org.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PORT sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie usług polegającej na wykonaniu ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu elewacji budynku 03 należącym do PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu elewacji z płytek klinkierowych wykonanej w systemie ociepleń budynków elewacją klinkierową ARTBRICK budynku 03, należącego do Zamawiającego, położonego przy
ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: 3705/2018/W TZ.2721.43.2018

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.niedzielska@port.org.pl nie później niż do dnia 09.11.2018, do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca wypełnia formularz ofertowy.
4. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto.
5. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców.
Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia.
W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie czynności objętych przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą
wykaz wykonanych co najmniej dwóch ekspertyz w zakresie budynków użyteczności publicznej potwierdzonych dowodami należytego wykonania np. referencjami wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
3) Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto.
4) W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT.
5) Wykonawca będzie związany z ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty.
6) Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.