Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie klimatyzatorów przenośnych wraz z całym osprzętem

Przedmiot:

Dostarczenie klimatyzatorów przenośnych wraz z całym osprzętem

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (+48 18) 415 30 02 fax (+48 18) 415 37 01
izabela.poremba@strazgraniczna.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą
w Nowym Sączu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,,dostawę
klimatyzatorów przenośnych."
II. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego (tj. KaOSG,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, m. Nowy Sącz) klimatyzatorów przenośnych
- 5 sztuk wraz z całym osprzętem niezbędnym do zainstalowania oraz uruchomienia
przedmiotowych klimatyzatorów.
a) Klimatyzator nr 1 - 3 pomieszczenia po 30 m2 każde - 3 klimatyzatory
b) Klimatyzator nr 2 - 1 pomieszczenie 60 m2 - 2 klimatyzatory
2. Klimatyzatory przenośne (komplet) musza posiadać funkcję grzania oraz chłodzenia oraz
muszą spełniać poniższe graniczne parametry techniczno - użytkowe bezwzględnie
wymagane przez Zamawiającego :
- Moc chłodzenia: min 3,5 kW,
- Moc grzania: min 3,5 kW,
- Poziom hałasu: max 54 Db(A),
- Pobór mocy: max 1400 W,
- Realna wydajność urządzenia min 30 m2,
- Regulacja prędkości pracy: min 2 zakresy.
W zestawie: uniwersalna uszczelka okienna wraz z taśmą montażową zasuwana na zamek
błyskawiczny, końcówka do adaptera okiennego, końcówka do klimatyzatora, elastyczna
rura wyrzutowa o długość 3,5 m.
3. Dostarczone klimatyzatory wraz z niezbędnym osprzętem muszą być fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania,
kompletne, oznakowane znakiem CE, oraz muszą posiadać niezbędne instrukcje
i gwarancję w języku polskim.
4. Wykonawca udzieli min 24 miesiące gwarancji na dostarczone urządzenia.

CPV: 39717200-3

Składanie ofert:
VI. Termin i sposób składania ofert.
1. Termin składania ofert: do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 12;00. Oferta otrzymana
po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
2. Miejsce składania ofert: Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz.
3. Sposób składania ofert:
a) mailem na adres: izabela.poremba@strazgraniczna.pl
b) pocztą (decyduje czas otrzymania oferty zgodny z pkt. VI. 1) na adres podany
w punkcie V1.2.
4. W przypadku złożenia oferty mailem Wykonawca powinien potwierdzić jej otrzymanie
przez Zamawiającego pod numerem telefonu: 18 415 30 79 lub 502 039 341 (kontakt od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:30)

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia.
1. Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2018 r.

Wymagania:
I. Tryb postępowania:
1. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2017
r. poz. 459 z późn. zm.) w związku z art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Cena brutto - 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca przedstawi najniższą
cenę (razem cena brutto) jednocześnie spełniając wymagania Zamawiającego zawarte w
zapytaniu ofertowym.
V. Sposób przygotowania ofert.
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
5. Zamawiający nie wyraża zgodny na składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty wariantowej.
7. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty koszt dostawy urządzeń jak również
zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
8. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Warunki realizacji zamówienia.
1. Dostawa zostanie wykonana do siedziby Zamawiającego, (tj. KaOSG, ul. 1 Pułku
Strzelców Podhalańskich 5, m. Nowy Sącz). Dostawa całości zamówienia musi być
zrealizowana w jednym dniu roboczym. Zamawiający nie dopuszcza dzjelenia dostawy
na części.
2. Zamawiający zapewni ze swojej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania
dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się
pojawić na etapie realizacji usługi.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego zrealizowaniu na
podstawie faktury VAT po spisaniu oraz zatwierdzeniu protokołu odbioru. Protokół
odbioru zostanie spisany do 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia
Zamawiającemu.
4. Koszty związane z dostawą do w/w miejscowości leżą po stronie Wykonawcy.
5. Dostawa odbędzie się w terminie umożliwiającym Zamawiającemu weryfikację
kompletności zamówienia (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14;00) po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy z wyprzedzeniem
dwudniowym - powiadomienie drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt:
IX. Informacje końcowe.
1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego:
Izabela Poremba: izabela.poremba@strazgraniczna.pl nr tel. 18 415 30 79 lub
502 039 341 (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.