Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oraz montaż klimatyzatora

Przedmiot:

Dostawa oraz montaż klimatyzatora

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej
uI. Świerkowa 9
15-328 Białystok
powiat: Białystok
tel. 857422273 fax 857458087
krzysztof@dps.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9, zaprasza do złożenia ofert na dostawę oraz montaż klimatyzatora w świetlicy DPS, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu klimatyzatora w świetlicy DPS.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawia i montaż klimatyzatora w świetlicy DPS (szczegóły w załączniku nr 1).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.11.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu otwarcia ofert w siedzibie DPS oraz na stronie internetowej pod adresem www.dps.bialystok.pl

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: krzysztof@dps.bialystok.pl , faksem na nr: 857458087, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok (kancelaria) do dnia 06.11.2018 r. do godziny 9:45 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2018 r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna bvć:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.dps.bialystok.pl

Kontakt:
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kisło pod numerem telefonu 857458071 oraz adresem email: krzysztof@dps.bialystok.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.