Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa osuszaczy powietrza

Przedmiot:

Dostawa osuszaczy powietrza

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Warszawy
ul. Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 596 67 10 lub 605 649 464
janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2)Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa osuszaczy powietrza do siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28
3)Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, określonego w załączniku nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
6)Miejsce i forma składania ofert:
e-mail: janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl .
7)Termin składania ofert:
Do dnia 7.11.2018 r., do godziny 10:00

Miejsce i termin realizacji:
4)Pożądany termin wykonania:
Termin dostawy : do 10.12.2018r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na cały zakres zamówienia. Wyliczone kwoty netto i brutto oferty należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.
5)Kryteria udziału:
5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje):
Wykonawca musi wykazać że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie osuszaczy powietrza o wartości co najmniej 50 000 złotych netto (cena nie zawierająca podatku VAT) każda z nich. Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez Zamawiającego lub Odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.2)Odpowiedni potencjał techniczny:
Nie dotyczy
5.3)Dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Nie dotyczy
5.4) Sytuacja ekonomicznej i finansowania
nie dotyczy
8)Kryterium oceny ofert
Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 100%
10)Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.
11)Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.
12)Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy
13)Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.

Kontakt:
9)Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:
Janusz Kurczak
janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl; tel. 22 596 67 10 lub 605 649 464;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.