Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Przedmiot:

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 38
58-340 Głuszyca
powiat: wałbrzyski
tel. (74) 845 63 84 , fax (74) 845 62 33
zumik@zumik.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głuszyca
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu gminnym nr 1 przy ul. Bohaterów Getta nr 36 , 58-340 Głuszyca. Przedmiar wraz z projektem budowlanym stanowi integralną część zamówienia.

CPV: 45331210-1

Dokument nr: ZO/44/2018

Otwarcie ofert: 7. Termin i miejsce otwarcia oferty: 07.11.2018 r. o godz. 10.00, ZUMiK sp. z o.o.
w Głuszycy.

Składanie ofert:
6. Termin i miejsce składania oferty: do 06.11.2018 r. do godz. 14:00, sekretariat spółki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: listopad/grudzień 2018 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu (dokumenty, jakie powinny zawierać oferty):
O' udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do Wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do postępowania.
2) Na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferta na zadanie - instalowanie wentylacji nawiewno wywiewnej w lokalu gminnym nr 1 przy ul. Bohaterów Getta nr 36 w Głuszycy kod 58-340" - nie otwierać przed terminem otwarcia oferty tj. przed dniem 07.11.2018 r. "'.
3) Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego oraz komórki przeprowadzającej postępowanie i adres wykonawcy.
4) Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej PLN, wyrażone kwotowo i słownie.
5) Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Przewiduje się/nic przewiduje się negocjacji cenowych: Tak.
11.0 wyborze oferty wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po jej wyborze.

Kontakt:
8. Komórka w spółce prowadząca postępowanie: Dział administracyjno-techniczny.
9. Osoba/Osoby upoważnione do kontaktu:
Andrzej Potężny, a.potezny@zumik.com.pl
Agnieszka Dużyńska a.duzynska@zumik.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.