Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
4490z ostatnich 7 dni
14115z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany istniejącej instalacji elektrycznej w piwnicach budynku

Przedmiot:

Wykonanie wymiany istniejącej instalacji elektrycznej w piwnicach budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
tel 29 76 50 500
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łęczysk 1 w Ostrołęce, w imieniu której, na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany istniejącej instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Łęczysk 1 w Ostrołęce.
2. Charakterystyka budynku: budynek dwuklatkowy , 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna.
3. Przedmiotem zaproszenia jest:
1) Wykonanie robót wymiany instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul Łęczysk 1 w oparciu o dokumentację wymiany WLZ i instalacji elektrycznych części wspólnej bloku mieszkalnego przy ul Łęczysk 1.
4. Warunki dla projektu WLZ
a) Roboty należy wykonać z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06 tekst jednolity z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690
z późn. zmianami).
5. Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna na terenie nieruchomości celem ustalenia szczegółowego zakresu prac.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tego samego dnia o godzinie 1005. Załączamy druk oferty i projekt umowy.

Składanie ofert:
Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej ,,Oferta na wykonanie wymiany istniejącej instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Łęczysk 1 w Ostrołęce, w
siedzibie OTBS ul. Berka Joselewicza 1 pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 7.11.2018r do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 28.02.2018

Wymagania:
6. Przy wykonywaniu robót uwzględnić fakt, że budynek jest zamieszkały i prace związane z wymianą instalacji muszą być z najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców.
7. Po wykonaniu inwestycji należy wykonać pomiary i stosowne protokoły.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić miejsce prowadzenia robót do stanu, sprzed rozpoczęcia robót.
9. Zamawiający informuje, że posiada projekt wykonawczy branży elektrycznej wymiany WLZ i instalacji elektrycznej części wspólnej bloku mieszkalnego przy ul Łęczysk 1
11. Płatność za wykonanie robót będzie jednorazowa, po zakończeniu realizacji całości przedmiotu zamówienia i nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
Uwaęa ! Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje dokonał niezbędnej wizji lokalnej oraz ustaleń i pomiarów, które są konieczne do wykonania robót.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.