Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3865z ostatnich 7 dni
15128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana oświetlenia ulicznego i Wymiana szafy oświetleniowej

Przedmiot:

Wymiana oświetlenia ulicznego i Wymiana szafy oświetleniowej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 056-66 93-100, fax. 056-66-12-109
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Określenie przedmiotu zamówienia
A. Wymiana oświetlenia dla tunelu na ulicy Szosa Lubicka na wysokość C.H. OBI.
B. Wymiana oświetlenia Prądzyńskiego na odcinku od Sobieskiego do Prądzyńskiego 3
w Toruniu.
C. Wymiana oświetlenia ulica Batorego odnoga do budynku Batorego 37 A w Toruniu.
D. Wymiana szafy oświetleniowej ulica Serdeczna w Toruniu.
Zadania będą realizowane w formule ,,Projektuj i Buduj".

Dokument nr: MZD-EU.721.015.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg,
ul. Grudziądzka 159 (pokój nr 20) 07 listopada 2018 r. o godz. 13:15.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert
Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego należy składać do
dnia 07 listopada 2018 r. do godz. 13:00 w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu,
ul. Grudziądzka 159 (pokój nr 5).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
Do 20.12.2018 roku

Wymagania:
4. Wymagania stawiane Wykonawcom
a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia wraz z
dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych oraz aktualnymi
zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (przez
uprawienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) oraz aktualne
dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
c) informację o doświadczeniu (wykonanie w okresie ostatnich 3 lat minimum jednej roboty
związanej z oświetlenia drogowego w terenie zabudowanym (remont, wymiana, budowa)
o wartości nie mniejszej niż 60 tyś. PLN brutto każda) wraz z dokumentami potwierdzającymi,
że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.
5. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu
a) Formularz ,,Oferta z godnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
c) informacja o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia wraz z
dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych oraz aktualnymi
zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (przez
uprawienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) oraz aktualne
dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
d) informację o doświadczeniu potwierdzającą spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 4
ppkt b) i c) Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji
zadania zostały wykonane należycie.
6. Forma dokumentów
Dokumenty, tj. formularz ,,Oferta", ,,Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację
przedmiotu zamówienia" oraz ,,Informację o doświadczeniu" podpisane przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w oryginale.
Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Uwagi:
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
liczba punktów badanej oferty = (Dniu /C bad) x 100 %, przy czym 1% odpowiada 1 pkt gdzie:
Cniin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cbad - cena oferty badanej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
Jarosław Wojtczak - tel. 056- 66-93-135.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.