Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
37z dziś
3981z ostatnich 7 dni
12108z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
powiat: Wrocław
telefon 261-660-640, fax 261-660-778,
logistyka@4wsk.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania o cenę: ,,Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych zgodnie z wykazem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego".
Uwaga! W przypadku wyboru oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia

liczby czyszczonych instalacji stanowiącej przedmiot zamówienia do wysokości posiadanych

środków finansowych.

CPV: 9092100-9, 9091200-3

Składanie ofert:
Termin nadesłania oferty: do 08.11.2018 do godz. 10:00 na adres mailowy:

logistyka@4wsk.pl, fax 261-660-778, lub złożyć osobiście w sekretariacie Logistyki

budynek nr 44, pok. 1.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji zadania są: instalacje wentylacyjne niżej wymienionych oddziałów

4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5, kompleks 2857:

1. Kliniczny Oddział Kardiochirurgii,

2. Pracownia Cytostatyki,

3. Kliniczny Oddział Neurochirurgii,

4. Kliniczny Oddział Psychiatrii,

5. Szpitalny Oddział Ratunkowy,

6. Oddziały Hemodynamiki i Elektrofizjologii,

Oddział Kardiologii Szybkiej "R" wraz z salami wzmożonego nadzoru,
Poliklinika Stomatologiczna budynek nr 9,
Zintegrowany Blok Operacyjny.

Termin zakończenia realizacji zadania: 45 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:
-Przygotowania frontu prac, zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz

ciągów komunikacyjnych,
-Kontroli miejsca dostępności do kanałów i demontażu kratek wentylacyjnych,
-Czyszczenia i dezynfekcja kratek wentylacyjnych (wykonanie zdjęć przed/po każdej z

kratek),
-Demontażu zużytych filtrów absolutnych wraz z odbiorem z siedziby Zamawiającego i

przekazaniem do utylizacji uprawnionemu do tego celu podmiotowi (karta przekazania

odpadów medycznych bądź zakaźnych),
-Inspekcji z monitoringiem stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji

(wykonanie zdjęć i filmów),
-Czyszczenia kanałów wentylacyjnych z osadu przy użyciu technik mechanicznego usuwania

zanieczyszczeń z kanałów tj. rotacyjne szczotki, które nie niszczą powierzchni (np. nylon) z

równoczesnym odciąganiem zanieczyszczonego powietrza z instalacji,
-Odbioru odpadów powstałych w procesie czyszczenia z siedziby Zamawiającego,
-Dezynfekcji kanałów wentylacyjnych przy użyciu atestowanych preparatów do

czyszczenia i dezynfekcji wysokiego poziomu,
-Inspekcji kanałów po czyszczeniu poszczególnych elementów instalacji przy użyciu

samojezdnego robota (wykonanie zdjęć i filmów),
-Dostawy z wymianą filtrów absolutnych wg wykazu zamieszczonego w OPZ,
-Zamocowania filtrów zapewniające szczelne dociśnięcie filtra do ramy uszczelniającej w

obudowie nawiewnika,
-Wykonanie testów szczelności zamocowania i integralności wraz z oceną jednorodności

materiału filtracyjnego,
-Przykręcenia kratek wentylacyjnych i założenia klap rewizyjnych,
-Uporządkowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy,
-Czyszczenia central wentylacyjnych (chłodnice, nagrzewnice, odzyski ciepła, wentylatory)

z wykorzystaniem technik oczyszczania ciśnieniowego z jednoczesnym odciągiem oraz

atestowanych przez PZH środków odtłuszczających i biobójczych, (fotografie przed/po),
-Wymiana filtrów wstępnych po czyszczeniu każdej z central (filtry wstępne dostarcza

Zamawiający),
-Pobrania i wysłania do badań mikrobiologicznych uprawnionemu do tego celu podmiotowi

(posiadającemu ważny certyfikat akredytacji wydany przez PCA) próbek w celu wykonania

pomiarów czystości mikrobiologicznej powietrza,
-Czyszczenia agregatów chłodniczych przy użyciu technik oczyszczania ciśnieniowego oraz

atestowanych przez PZH bezkwasowych środków pianowych przeznaczonych do mycia,

odtłuszczania i rozjaśniania skraplaczy lamelowych oraz innych powierzchni aluminiowych,

miedzianych oraz mosiężnych, (wykonanie fotografii przed/po),
-Dostarczenia dokumentacji powykonawczej.
Oferent przedstawi ofertę zawierającą:

1. wartość netto i brutto całości zadania oraz ceny jednostkowe netto i brutto dla

poszczególnych układów wentylacji wg wykazu zamieszczonego razem z OPZ,

2. referencje - dla prac o podobnym charakterze (minimum 3),

3. dane osoby upoważnionej do podpisania umowy,

4. dane osoby upoważnionej do sprawowania dozoru nad wykonaniem zadania.

5. polisę OC na sumę ubezpieczenia min. 250000,00 zł,

6. oświadczenie, o którym mowa w SIWZ.

Uwagi:
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego.

Kontakt:
Uwaga: dodatkowych informacji na temat przedmiotu zapytania o cenę oraz ustalenie terminu wizji lokalnej udziela Specjalista ds. automatyki klimatyzacji i chłodnictwa Rafał Dębski pod numerem telefonu 609-500-195.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.