Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI

Przedmiot:

NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice
powiat: Katowice
tel. 327 819 211, faks 032 781 92 00
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 15+530 DO KM 16+330 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH - ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DW-938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH ORAZ BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH (UMOWA WD/P/180905/2/2 Z DNIA 23.10.2018 R.)
Przedmiotem zamówienia są roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, ścinanie i utwardzanie poboczy, czyszczenie rowów oznakowanie pionowe i poziome. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, który stanowi załącznik do zaproszenia do negocjacji

Dokument nr: 500263284-N-2018, WD/W/181026/2

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przewidział udzielenie zamówienia na roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w postępowaniu na: ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA: ZADANIE 1 REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 16+880 DO KM 18+430 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH ZADANIE 2 NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH ORAZ BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH, gdzie w p. II. 7) Ogłoszenia o zmówieniu nr 616434-N-2018 z dnia 13.09.2018 r. oraz w p. 30 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł informacje następującej treści ,,Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6. przedmiot: frezowanie nawierzchni, podbudowa warstwa ścieralna i wiążąca wykonanie poboczy i oznakowanie poziome, organizacja ruchu wielkość lub zakres: zgodnie z załączonym przedmiarem robót warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: warunkiem zamówienia jest zagwarantowanie środków finansowych na ten cel." Jezdnia drogi wojewódzkiej nr 938 na odcinku w miejscowości Hażlach w km od 15+530 do km 16+330 przejawia znaczne zużycie wynikające z jej codziennej eksploatacji. Posiada liczne spękania, deformacje oraz dużą ilość łat (roboty związane z miejscowym uzupełnianiem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat). Zły stan techniczny jest spowodowany bardzo dużym obciążeniem tej drogi (bezpłatna droga alternatywna dla transportu samochodowego w stosunku do drogi DK81 objętej systemem VIATOL) oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie występują w przedmiotowej lokalizacji (Podbeskidzie). Ze względu na podgórski klimat na drogę działają w zimę bardzo niskie temperatury (nawet do -30°C) a w lato bardzo wysokie (do +36°C w cieniu). Dodatkowo ze względu na specyfikę lokalizacji warunki zimowe trwają bardzo długo tj. od ok. października nawet do maja roku następnego. Brak równości podłużnej i poprzecznej drogi powodują niewystarczające odprowadzenie jej nadmiaru na pobocza a następnie do rowu. W lokalnych zaniżeniach jezdni w czasie deszczu gromadzi się woda co niekorzystnie wpływa na warunki bezpieczeństwa oraz na możliwość ochlapania przez poruszające się samochody pieszych idących poboczem. Wymiana warstwy nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 938 w miejscowości Hażlach spowoduje: - Wzrost bezpieczeństwa oraz komfortu dla kierujących pojazdami, - Wzrost komfortu i bezpieczeństwa dla pieszych uczestników ruchu, - Wzrost trwałości nawierzchni. W związku z powyższym zasadnym i uzasadnionym (z punktu widzenia ekonomicznego oraz technicznego) staje się wykonanie remontu w/w odcinka drogi wojewódzkiej. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drodze oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim dla niniejszego zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych wynosi 1 462 995,88 zł netto.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O. ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. KOLISTA 25, 40-467 KATOWICE, witold.bembenek@strabag.com, andrzej.jonkisz@strabag.com, Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.