Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
4490z ostatnich 7 dni
14115z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. (71) 398-09-10 fax (71) 398-09-12
sekretariat@zbk.olesnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miasto Oleśnica Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące robót budowlanych polegających na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej i budowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zasilane kotłem na paliwo gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Słoneczna 9/2 w Oleśnicy.
1. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego systemu grzewczego - demontaż pieców kaflowych, rozbudowę instalacji gazowej, montaż kotła kondensacyjnego i budowę instalacji centralnego ogrzewania. Jako źródło ciepła zastosowany zostanie kocioł kondensacyjny. Rozbudowa instalacji gazowej z zastosowaniem rur miedzianych łączonych metodą zaciskową. Grzejniki stalowe płytowe o mocy zgodnej z projektem. Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne wraz z głowicami. Po wykonaniu instalacje należy poddać próbom szczelności. W przewodzie kominowym należy zamontować wkład kominowy. Przewidziany został demontaż podgrzewacza wody pojemnościowego i połączenie instalacji wodnej w lokalu z kotłem dwufunkcyjnym.
2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.
3. Roboty budowlane rozliczane będą wynagrodzeniem ryczałtowym.
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera oprócz kosztów występujących w przedmiarze robót, także wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania zakresu robót, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, roboty porządkowe, zabezpieczające (pod względem bhp, kradzieży, dewastacji, ingerencji osób trzecich do czasu odbioru końcowego robót i przekazania budynku Zamawiającemu), zagospodarowanie placu budowy, uporządkowanie terenu po budowie, zajęcie pasa drogowego, koszty poboru energii elektrycznej, koszty poboru wody.

Dokument nr: MT.480.125.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2018 r. o godz. 13:30 w pok. nr 114 w siedzibie Zamawiającego.
Protokół z otwarcia ofert i wybór wykonawcy zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.zbk.olesnica.pl

Składanie ofert:
8. Ofertę w zamkniętej kopercie i opatrzonej danymi wykonawcy z napisem:
Nazwa i dokładny adres Wykonawcy
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej i budowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej kotłem na paliwo gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Słoneczna 9/2 w Oleśnicy.
MT.480.125.2018
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 07.11.2018 r. o godz. 13:30.
należy złożyć w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 do dnia 07.11.2018 r. do godziny 13:00 w sekretariacie - pokój nr 102 (I p.)

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin realizacji zadania do dnia 07.12.2018 r.

Wymagania:
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
6. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie składają wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1
7. Kryterium wyboru i oceny oferty:
cena ofertowa brutto -100 %
Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy na realizację omawianego zadania.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.