Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz serwisu urządzeń i...

Przedmiot:

Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz serwisu urządzeń i instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Szczęśliwicka 34
05-077 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/169357
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie: Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz serwisu urządzeń i instalacji gazowej w Biurze Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 99 (169357)
1 świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz serwisu urządzeń i instalacji gazowej Należy podać całkowitą wartość realizacji usług wyszczególnionych w Zapytaniu ofertowym w okresie 36 miesięcy 1 szt.

Zapytanie ofertowe - szczegółowy opis zamówienia

Urząd Dozoru Technicznego zwracasię z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług przeglądówtechnicznych i konserwacji oraz serwisu urządzeń i instalacji gazowej w Biurze Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 99, zgodnie zpozycjami wymienionymi w formularzu ofertowym który stanowi załącznik nr 2 .

Przedmiotemumowy będzie świadczenie usług polegających na :okresowych przeglądach technicznych ikonserwacji (2 razy w roku - jeden przegląd w terminie 15 kwietnia-15 maja, drugi przegląd w terminie 15 września - 15 października każdego roku): a) 2 szt. - stojące kotły kondensacyjny C230 ECO DeDietrich o mocy nominalnej po200kW wraz z palnikami gazowymicylindrycznymi, konsolami sterowniczymi,automatyką dla CO, CT oraz CWU, naczyniem przeponowym REFLEX NG-80 (1 szt.)

b) pompy GRUNDFOS :- UPS 32-60- MAGNA 25-60- UPS-32-30 F- UPS 25-40 B 180- MAGNA 25-60

c) instalacji gazowej

d) systemdetekcji gazu GAZEX

wykonywanie serwisu technicznego - diagnostyka ewentualnych usterek, ww urządzeń/ instalacji oraz usuwanie ewentualnych awarii. Wymaga się przystąpienia do usunięcia awariiw terminie do 24h od zgłoszenia.
Udokumentowaniewszystkich wymienionych w pkt.2 czynności wpisem do książki kontroli instalacjiprzechowywanej w obiekcie.

Wofercie należy podać ryczałtową cenę wykonania czynności wymienionych wpkt.2.1.

Dokument nr: ID 169357

Specyfikacja:
Zamawiającyzaleca zapoznanie się z charakterystyką i dokumentacją urządzeń/instalacji wgodz. 9-15, po uprzednim umówieniu wizyty z p. Ewa Łuksza, tel. 882-006-176,email: ewa.luksza@udt.gov.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert: 08-11-2018 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany okres, na jaki zostanie zawarta umowa - 01.12.2018 - 30.11.2021 (36 m-cy)

Wymagania:
Cena winna zawierać koszty dojazdu oraz wszelkie inne koszty związanez wykonaniem opisanych w tym punkcie czynności. Odrębniew ofercie należy podać cenę ryczałtową(obejmującą koszty dojazdu i inne koszty Wykonawcy oraz uwzględniającąrozpoczęcie czynności w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia) za 1roboczogodzinę czynności opisanych w pkt.2.2.

Po stronie Wykonawcy leży dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnychoraz utylizacja zużytych części bądź elementów. Usługapowinna być wykonana przez osoby posiadające odpowiednieuprawnienia/przeszkolenie.

Pozostałewarunki realizacji zamówienia określają ,,Istotne Postanowienia Umowy", będącezałącznikiem do niniejszego Zapytania.

Oferta powinna zawierać :DatęofertyAdresataofertyCenynetto i bruttoPodpisz pieczęcią osoby sporządzającej ofertęTerminważności oferty
Dodatkowe informacje: Płatności za usługę będą dokonywane o jej wykonaniu, potwierdzonym wpisem do książkikontroli instalacji. Termin płatności wynosi 21 dni od daty otrzymaniaprawidłowo wystawionej faktury.
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należyskładać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS wypełniającodpowiednie pozycje (rubryki) w systemie oraz załączając wypełniony Załączniknr 2 do Zapytania ofertowego.
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platforma.opennexus.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Uwagi:
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platforma.opennexus.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Szczęśliwicka 34
05-077 Warszawa
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres : ewa.luksza@udt.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.