Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placu zabaw

Przedmiot:

Budowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Maciejowicach
ul. Rynek 7
08-480 Maciejowice
powiat: garwoliński
tel. (0 25) 682-57-37, fax 25 683-20-31 wew. 19
gmina@maciejowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Maciejowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kawęczyn.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż dwóch urządzeń placu zabaw:
- zestaw wielofunkcyjny - 1 kpi, urządzenie wykonane z drewna iglastego rdzeniowego, tłoczonego cylindrycznie - średnica 12 cm, impregnowane, mocowane do podłoża za pomocą stalowych kotew- zgodne z opisem technicznym.
- kiwak bujak tandem osiołki - 1 kpi, urządzenie wykonane ze stali i laminatu - zgodne z opisem technicznym.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera opis techniczny i projekt zagospodarowania.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2018 r. w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice o godz. 11.15.

Składanie ofert:
4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna zawierać adres Wykonawcy składającego ofertę, być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści:
OFERTA na
Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kawęczyn. Nie otwierać przed 07.11.2018 r. godz. 11.15.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice (pokój nr 2) do dnia 07.11.20l8r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin realizacji zamówienia - do 14.12.2018 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertę należy sporządzić pisemnie, wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Do oferty Wykonawca dołącza:
- karty techniczne proponowanych urządzeń w celu weryfikacji
- certyfikat bezpieczeństwa i dokument potwierdzający zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176-1:2009.
3. Zamawiający po ocenie ofert powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty na piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej, niezłożeniu żadnej oferty lub zakończeniu postępowania

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.