Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
385z dziś
3384z ostatnich 7 dni
15176z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup przetworników położenia kątowego i zestawów napędów elektrycznych

Przedmiot:

Zakup przetworników położenia kątowego i zestawów napędów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB w Bełchatowie
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. 447377233
Lukasz.Rudzki@gkpge.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:

Zakup przetworników położenia kątowego i zestawów napędów elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELB/02193/2018

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Termin składania wniosków/ofert:

2018-11-08 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

Puste
Termin wykonania zamówienia:
w zakresie części pierwszej: do 14 tygodni od daty podpisania Zamówienia<br/>w zakresie części drugiej: do 11 tygodni od daty podpisania Zamówienia

Wymagania:
Opis postępowania:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia z postępowania zakupowego zostały określone w pkt. 7 SIWZ.
2. Kryterium oceny Ofert określono w pkt. 14.5 SIWZ.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Miejsce składania ofert określono w pkt. 12.1 SIWZ.
5. Termin związania Ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania Ofert.
6. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje aukcję elektroniczną lub/i negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen w zakresie części drugiej oraz negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen w zakresie części pierwszej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.
8. Komisja nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania.
9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
11. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
12. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi . Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
13. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) do zapłaty za zobowiązania.
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

Kontakt:
Telefon do osoby kontaktowej:

447377233
Osoba kontaktowa:

Łukasz Rudzki
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Lukasz.Rudzki@gkpge.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.