Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany instalacji oświetleniowej

Przedmiot:

Wykonanie wymiany instalacji oświetleniowej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
powiat: Wrocław
71/376 07 30
oferty-eksploatacja@zdium.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonanie wymiany instalacji oświetleniowej w przejściu podziemnym przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu
1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Wykonanie wymiany instalacji oświetleniowej wraz z montażem nowych punktów świetlnych typu LED w przejściu podziemnym przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu.
Zakres zamówienia obejmuje:
- Wykonanie oględzin obiektu wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej,
- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej
- Wykonanie pomiarów zerowania,
- Sporządzenie kontroli i protokołów potwierdzonych przez osoby upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: EEDI.4218.44.11.2018.KG

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: 09.11.2018 r.

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć poprzez*:
1) przesłanie oferty na adres e-mail: oferty-eksploatacja@zdium.wroc.pl
7. Termin złożenia oferty: 08.11.2018 r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia publicznego*: do 14.12.2018 r.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania ofert:
? Wycenę należy złożyć w formie ryczałtu za wykonanie robót elektrycznych,
? Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, podpisaną przez osobę upoważnioną (skan oferty),
? Oferta powinna zawierać odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Okres gwarancji*: 48 miesięcy.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
1) cena zł netto;
2) cena zł brutto;
Najniższa cena - 100 % (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia),
5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
10. Informacje dodatkowe:
1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
2) oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
3) zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie wybrana;
4) ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
5) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
6) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
7) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego;
8) ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
9) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
10) wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni**;
11) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
12) inne:
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia najdroższej i najtańszej oferty bez podania przyczyny.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego:
Krystian Gołdyn, tel. 71/376 07 30, e-mail: krystian. goldyn@zdium.wroc.pi

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.