Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont

Przedmiot:

Remont

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ul. 11-GO LISTOPADA 37/59
26-600 RADOM
powiat: Radom
tel.: 048 362 91 91 fax.: 048 345 27 15, tel. 483452168
wir.kwp@ra.policja.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: RADOM
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty dot. -udzjelenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.)
1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
2. Opis przedmiotu zamówienia: Posterunek Policji Pacyna - remont wewnętrzny

Dokument nr: 334/ZP/2018

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 09.11.2018 godz. 13:15

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert: Wydział Inwestycji i Remontów ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom lub wir.kwp@ra.policja.gov.pl do dnia 09.11.2018 do godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 20.12.2018r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: 100% cena
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *: uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (według wzoru w załączniku)
Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*: Projekt umowy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia : wg. umowy
Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *: 5 lat gwarancji
Sposób przygotowania oferty: powinna zawierać cenę netto i brutto oraz dokumenty wyszczególnione w pkt. 6
Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji. Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawców przesyłających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-go
Listopada 37159,26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego, a dane osobowe/zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji umowy.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Leszek Gut tel. 483452168

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.