Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
3960z ostatnich 7 dni
12087z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany konstrukcji drewnianego pomostu pod chodnikami dla pieszych

Przedmiot:

Wykonanie wymiany konstrukcji drewnianego pomostu pod chodnikami dla pieszych

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71/ 376 60 730
oferty-eksploatacja@zdium.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wymiany konstrukcji drewnianego pomostu pod chodnikami dla pieszych na Moście Wojciecha z Brudzewa w ciągu ulicy Wojciecha z Brudzewa we Wrocławiu
Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany konstrukcji drewnianego pomostu Mostu Wojciecha z Brudzewa pod chodnikami dla pieszych na konstrukcje z desek kompozytowych
Zakres zamówienia obejmuje:
- opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego na potrzeby wykonania robót,
- opracowanie technologii wykonania robót,
- demontaż elementów chodnika,
- montaż nowej konstrukcji nawierzchni z elementów kompozytowych.
Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zadania zostały zawarte w załączonym opisie przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu przygotowania ofert:
? Wycenę należy złożyć w formie ryczałtu,
> koszt opracowania projektu organizacji ruchu zastępczego, utrzymanie organizacji ruchu zastępczego, wdrożenie ruchu docelowego,
> projekt technologiczny wykonania robót,
> wykonanie wymiany konstrukcji chodnika wraz z utylizacją odpadu;
? Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, podpisaną przez osobę upoważnioną,
? Oferta powinna zawierać odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument nr: EEDI.4218.45.11.2018.AZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 09.11.2018 r., godz. 13:00.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć poprzez*:
1) przesłanie oferty na adres e-mail: oferty-eksploatacja@zdium.wroc.pl
Termin złożenia oferty: 09.11.2018 r., godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia publicznego*: do 15.12.2018 r.

Wymagania:
Okres gwarancji*: 24 - 48 miesięcy.
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
1) cena zł netto;
2) cena zł brutto;
3) dodatkowe kryteria wyboru*:
Najniższa cena - 80 % (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia),
Okres gwarancji:
Kryterium ,,okres gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie:
- najkrótszy możliwy okres gwarancji - 24 miesiące,
- najdłuższy możliwy okres gwarancji - 48 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 24 miesięcy.
Wykonawca, który zadeklaruje:
- 24 miesięczny okres gwarancji - otrzyma 0 %,
- 36 miesięczny okres gwarancji - otrzyma 10 %,
- 48 miesięczny okres gwarancji - otrzyma 20 %.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Informacje dodatkowe:
1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
2) oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
3) zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie wybrana;
4) ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
5) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
6) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
7) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego;
8) ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
9) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
10) wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni**;
11) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
12) inne:
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia najdroższej i najtańszej oferty bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego:
Agnieszka Zielińska, tel. 71/ 376 60 730, e-mail: agnieszka.zielińska@zdium.wroc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.