Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Przedmiot:

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA DOBRYSZYCE
ul. Wolności 8
97-505 DOBRYSZYCE
powiat: radomszczański
tel. (044)681 11 93, 681 11 68
Województwo: łódzkie
Miasto: DOBRYSZYCE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobryszyce", poprzez wykonanie prac, związanych z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów, zawierających azbest, z terenu nieruchomości z obszaru Gminy Dobryszyce, objętych Wnioskami, złożonymi przez zainteresowanych mieszkańców.
Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został przedstawiony w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

Dokument nr: 271.2.23.2018

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 8 listopada 2018r.do godziny 11:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, ul. Wolności 8. 97 - 505 Dobryszyce.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
Warunki gwarancji: nie dotyczy.
Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np.: posiadanie koncesji, zezwolenia itd):
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2) wypełniony formularz ofertowy w oparciu o Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia;
3) zezwolenie na transport odpadów, niebezpiecznych, zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści - Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2do Zaproszenia do składania ofert.
Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 7. umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: ,,Unieszkodliwianie odpadów, zawierających azbest z terenu Gminy Dobryszyce".
2) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i warunków płatności zawartych w ofertach.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.