Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
4581z ostatnich 7 dni
15010z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
ul. ks. Skorupki 21
90-532 Łódź,
powiat: Łódź
42 27 21 412 fax. 42 636 79 80
sekretariat@mosir.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert na: Wykonanie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej Lodowisk Przenośnych przy ul. Wiernej rzeki 2 oraz ul. Rzgowskiej 247.
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej Lodowisk Przenośnych przy ul. Wiernej rzeki 2 oraz ul. Rzgowskiej 247 zgodnie z obowiązującymi przepisami;
I. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Oględziny instalacji elektrycznej
2) Pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia
3) Badanie wyłączników róznicoprądowych
4) Pomiar rezystancji izolacji instalacji TNS
5) Pomiar rezystancji izolacji instalacji TNC
6) Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych
7) Sporządzenie protokółu (2 egzemplarze) dla każdego Lodowiska Przenośnego.

Składanie ofert:
VI. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2018 r.
Ofertę należy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: sekretariat@mosir.lodz.pl w terminie wskazanym powyżej.

Wymagania:
II. WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA / PŁATNOŚCI:
1. Płatność nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
3. Cena, o której mowa musi być wyrażona w złotych polskich.
III. ISTOTNE POSTANOWIENIA ZLECENIA:
1. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia SEP grupy 1.
2. Prace można wykonywać w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00.
3. Przeglądu należy dokonać po uruchomieniu lodowisk w terminie wskazanym, z 3 dniowym wyprzedzeniem, przez MOSiR (1.12.2018r. - 31.12.2018r.)
4. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Zamawiającego o ustalonym terminie przystąpienia do prac na 1 dzień przed planowanym przeglądem.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny przy spełnieniu wszystkich warunków Zamawiającego przedstawionych w zapytaniu.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta musi zawierać:
1. Cena oferty:
Lp. Cena (netto) Cena (brutto)
WARTOŚĆ OFERTY
2. Termin ważności oferty - 30 dni.
3. Akceptację 30 dniowego terminu płatności
4. Akceptację Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO
5. Pełną nazwę Wykonawcy.
6. Adres siedziby Wykonawcy.
7. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba do kontaktu z Zamawiającym adres mail wraz z numerem telefonu.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzjelenia zamówienia. Zamawiający dokona wybory oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

Kontakt:
Osobą kontaktową w sprawie zapytania jest Piotr Wolniakowski 42 27 21 412

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.