Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie i uruchomienie kotłowni kontenerowej

Przedmiot:

Dostarczenie i uruchomienie kotłowni kontenerowej

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA
Poznańska 8
62-023 Robakowo
powiat: poznański
507930019
info@hipromine.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147047
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Robakowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostarczenie i uruchomienie kotłowni kontenerowej w ramach innowacyjnej technologii BIOINSEC w firmie HiProMine S.A.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie kotłowni kontenerowej.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie kotłowni kontenerowej.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie kotłowni kontenerowej.
Pełna specyfikacja oraz projekt urządzenia dostępne są po podpisaniu umowy o zaufaniu poufności w siedzibie Zamawiającego.

CPV: 42160000-8

Dokument nr: 1147047, 1/11/2018_WRPO

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: do 09.11.2018 r. godz. 23:59
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hipromine.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Poznańska 8, 62-023 Robakowo w terminie podanym w pkt. 1.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Robakowo
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin składania ofert: do 09.11.2018 r. godz. 23:59
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w dniu 12.11.2018 r., przygotowując protokół wyboru Wykonawcy.
3. W ciągu 14 dni podpisana zostanie umowa z Wykonawcą.
4. Wykonawca zrealizuje zamówienie do 04.01.2019 r.
5. Po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń Wykonawca wystawi fakturę VAT.
6. Zamawiający opłaci fakturę w ciągu 14 dni.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
o złożenie oferty w terminie;
o ocena zakresu funkcjonalności oferowanego produktu, której podstawą będą kryteria zawarte w punkcie II
niniejszego dokumentu (wszystkie parametry/funkcjonalności muszą być dostępne);
o ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. III i
IV zapytania ofertowego.
2 - Kryterium oceny ofert:
o Cena 100%
3 - Sposób dokonywania oceny:
Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą regułą:
o 1-10 pkt w przypadku każdego ze wskazanych wyżej kryteriów:
o Najniższy z zaoferowanych parametrów - 10 pkt
o Najwyższy z zaoferowanych parametrów - 1 pkt
o Pozostałe: 10 - (zaoferowany parametr/najwyższy zaoferowany parametr)*10 pkt
W ramach oceny oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Poznańska 8
62-023 Robakowo
wielkopolskie , poznański
Numer telefonu
509109102
NIP
1132889689
Tytuł projektu
Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A.
Numer projektu
RPWP.01.02.00-30-0150/16-01
Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Dudek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
507930019

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.