Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
37z dziś
3981z ostatnich 7 dni
12108z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup armatury stalowej

Przedmiot:

Zakup armatury stalowej

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Śląska 95
66-405 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/169457
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup armatury stalowej
opis w specyfikacji

Dokument nr: ID 169457

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-11-05 08:29:37
Zakończenie transakcji: 2018-11-09 08:26:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/169457

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.1. Składanie ofert poprzez platformę zakupową OpenNexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane ofertyskładane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).3. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualnezałączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertęgodzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożonąofertę.4. Podanaprzez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. cenamusi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu oraz obejmowaćwszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dlaterminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy orazwszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne kosztywynikające z obowiązków określonych w zamówieniu i zgodnejz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawaprzedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt i ryzyko.5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się wcenie netto+ podatek VAT.6. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30dni od upływu terminu składania ofert.7. Oferent, składając ofertę, gwarantuje, żezaoferowany przedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiałyi urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymaganiawynikające z przepisów prawa.8. W przypadku dostawy niezgodnej z opisemprzedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. wGorzowie Wlkp. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.9. PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertęnajkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.10. PWiKSp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musizakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadneroszczenia w stosunku do Zamawiającego.11. Warunkiemzłożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminuprzez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.W razie niewyrażenia zgody napowyższe warunki - prosimy nie składać oferty.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Śląska 95
66-405 Gorzów Wlkp.
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.