Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd kominiarski

Przedmiot:

Przegląd kominiarski

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Telefon / fax: 089 53 86 228
zamowienia@wss.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przegląd kominiarski w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Olsztynie wyposażonego w instalacje grawitacyjne i posiadającego kominy spalinowe
zgodnie z art. 62.1 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
( z późn.zm.)
Ilość kratek wentylacji grawitacyjnej w budynkach - ok. 920 szt.
Zamawiający nie wymaga szkiców przewodów spalinowych i opisów poszczególnych
kanałów.
W budynku głównym szpitala wentylacja grawitacyjna wspomagana jest wentylatorkami w
kratkach wentylacyjnych w ilości ok. 180 szt.
Wykonawca do wyceny powinien uwzględnić ewentualne czyszczenie przewodów
wentylacyjnych.

Dokument nr: DZPZ/333/271/2018

Składanie ofert:
Ofertę cenową w formie skanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do
dnia 8 listopada 2018 r. do godziny 12:00 na adres e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl.
W przypadku braku możliwości wysłania oferty w formie elektronicznej należy ją wysłać na
adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 - 561 Olsztyn
z dopiskiem: DZPZ/333/271/2018 -Przegląd kominiarski w budynku głównym WSS w
Olsztynie.
Uwaga: w przypadku złożenia skanu oferty nie należy składać formy papierowej.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
- 7 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia

Wymagania:
V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia,
formularz ofertowy.
3. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.

Uwagi:
III. Kryterium oceny ofert
Cena - 100%
VII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia
negocjacji w zakresie ceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania
przyczyny.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie
później niż do dnia 07.11.2018 r. do godz. 10:00.

Kontakt:
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89
53 86 228.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.