Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych w toaletach ogólnodostępnych

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych w toaletach ogólnodostępnych

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 743 94 42
jkowalczuk@bialystok.uw.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wojewoda Podlaski / Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213
Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: Remontu toalet ogólnodostępnych na
drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka - Bruzgi.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowych w toaletach ogólnodostępnych na
drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka - Bruzgi.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 wzór umowy.

Dokument nr: WI-II.2510.12.2018

Składanie ofert:
IV. Sposób przygotowania oferty*
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien
zostać zeskanowany i przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail:
jkowalczuk@bialystok.uw.gov.pl
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 8 listopad 2018 r. do
godziny 14:00 na adres wskazany w pkt 1.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana ,,Oferta na wykonanie remontu toalet
ogólnodostępnych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka - Bruzgi".

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18 grudnia 2018 r.

Wymagania:
II. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
Wypełniona i podpisana oferta.
III. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium: - najniższa cena.
V. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej
sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji
Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do zaproszenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Kontakt:
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Jacek Kowalczuk - starszy inspektor wojewódzki
Wydział Infrastruktury
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
tel. 85 743 94 42e-mail: jkowalczuk@bialystok.uw.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.