Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3865z ostatnich 7 dni
15128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulic, placów, parków i innych...

Przedmiot:

Świadczenie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych oraz wymiany źródeł światła, przy wykorzystaniu sieci oświetleniowej

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. 84 677 23 37, faks 846 393 054
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych oraz wymiany źródeł światła, przy wykorzystaniu sieci oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Zamość
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulic, placów, parków sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła. Usługa będzie realizowana wyłącznie przy wykorzystaniu sieci oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Zamość i zlokalizowanej na terenie administrowanym przez Miasto Zamość. 2. Wykonawca w ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła będzie wykonywał następujące prace: a) prace planowe obligatoryjne, których zakres i częstotliwość prowadzenia nie zależy od woli Stron, a do których Zamawiający - właściciel urządzeń - zobowiązany jest na podstawie przepisów o eksploatacji, b) prace planowe wynikające z bieżącego utrzymania sprawności oświetlenia miasta Zamość. 3. Usługa będzie świadczona w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r

Dokument nr: 500264886-N-2018, IM-ZP.272.64.2018.MS

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych oraz wymiany źródeł światła, przy wykorzystaniu sieci oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Zamość. Zamówienie zostanie udzielone przez Miasto Zamość na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość, na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Uzasadnienie prawne: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulic, placów, parków sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła. Usługa będzie realizowana przy wykorzystaniu sieci oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Zamość i zlokalizowanej na terenie administrowanym przez Miasto Zamość. Zamówienie zostanie udzielone przez Miasto Zamość na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość i zostały spełnione łącznie poniższe warunki: 1) Miasto Zamość sprawuje nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu prawną kontrolę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 10 działa na podstawie Umowy Spółki, zawartej zgodnie z aktem notarialnym (Rep. A Nr 2999/95 dnia 2 grudnia 1995 r. Ostatniej zmiany aktu założycielskiego dokonano w dniu 11 grudnia 2014 r. (Rep. A nr 1446/2014). Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu wpisanego do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod Nr PP-47, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zamościu w jednoosobową spółkę z o.o. Miasta Zamość. Wpis do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpił w dniu 27 września 2001 r. pod nr 0000047813. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu) dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, sprawującego kontrolę Zgodnie z wpisem do rejestru i Umową Spółki głównym przedmiotem działalności jest pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości. W okresie ostatnich trzech lat, tj. 2015-2017, Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 98.466.076,21 zł, w tym z tytułu wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego (Miasto Zamość) w wysokości 89.374.547,37 zł, co stanowi 90,77 % ogółu osiągniętych przychodów. 3) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu na dzień 2 listopada 2018 r. wynosi 61.477.500,00 zł i dzieli się na 122.955 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Miasto Zamość. Powyższe uzasadnia wybór trybu zamówienia z wolnej ręki, ponieważ: a) Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, b) Zamówienie jest udzielane osobie prawnej i zostały spełnione łącznie poniższe warunki: - Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, - ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, sprawującego kontrolę, - w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., , ul. Krucza 10, 22-400, Zamość, kraj/woj. lubelskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.