Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2364z ostatnich 7 dni
11546z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace utrzymaniowe

Przedmiot:

Prace utrzymaniowe

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku
ul. Okrzei 74a
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
Tel.: +48 542302038
zp.wloclawek@wody.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie: Rosicy, Rowów dol. Ośnickiej, Rowów dol. Białobrzegi

W ramach cz 1 Utrzymanie: Rosicy, Rowów dol. Ośnickiej, Rowów dol. Białobrzegi, należy wykonać prace utrzymaniowe na łącznej długości cieków 16,592 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do Zaproszenia (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 41 711.38 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach cz 1 Utrzymanie: Rosicy, Rowów dol. Ośnickiej, Rowów dol. Białobrzegi, należy wykonać prace utrzymaniowe na łącznej długości cieków 16,592 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do Zaproszenia (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa). Zastosowane w Zaproszeniu określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem ,,lub równoważny" pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych (tj. koszenie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Płocku i Nadzoru Wodnego w Wyszogrodzie- Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 7 części, wykonywanych w danej części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zaproszenia

CPV: 90721800

Dokument nr: ZOZ.281.98.1.2018

Uwagi:
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PS-POL Sobolewski Piotr
Kępa Polska 23
Bodzanów
09-470
Polska
Kod NUTS: PL923
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 41 711.38 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 41 711.38 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Muszalska
Tel.: +48 542302038
E-mail: zp.wloclawek@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL911

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.