Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu

Przedmiot:

Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 767 78 16
zbigniew.ratajczyk@kowr.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym, położonym w miejscowości
Redy Osada 9, gm. Lidzbark Warmiński na terenie działania SZ w Lidzbarku Warmińskim, na
podstawie opracowanego przedmiaru robót.

Składanie ofert:
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godz. 12:00 osobiście lub za
pośrednictwem poczty na adres : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, pok. 103.
2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z
napisem: ,,Oferta na instalację C.O. w lokalu mieszkalnym w miejscowości Redy Osada
9/5, gm. Lidzbark Warmiński".

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: max 30 dni.

Wymagania:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przesłać ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 1) oraz referencje
dotyczące realizacji robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie niniejszego zamówienia.
KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- cena
- okres gwarancji udzielonej na wykonane roboty
VIII. ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz
podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy złożona w terminie w raz z referencjami
dotyczącymi realizacji robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający w razie powstałych wątpliwości co do treści złożonej oferty zwróci się do
oferenta o wyjaśnienie lub uzupełnienie.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę po upływie terminu przewidzianego na jej złożenie zostanie
uznana za nieważną i odrzucona.
4. Oferta, której treść będzie niezgodna z warunkami lub wymaganiami Zamawiającego
określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych zostanie uznana za nieważną i
odrzucona.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub

Kontakt:
Dodatkowych informacji oraz umożliwienie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem
udzieli Pan Dariusz Szcząchor (tel.: 89 767 78 16).
W celu umożliwienia dotrzymania w/w terminu Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty
faksem na nr (89) 524 88 02 lub e-mailem na adres: zbigniew.ratajczyk@kowr.gov.pl - pod
warunkiem, że oferta równocześnie zostanie przesłana drogą pocztowa.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.