Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 617 88 88, faks 12 410 43 90
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki okiennej w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie przy ul. Sobieskiego 9
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na wymianie 19 sztuk okien (zgodnie z oznaczeniami w projekcie - okna przeznaczone do wymiany to te, które zostały zaznaczone kolorem zielonym) w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie przy ul. Sobieskiego 9, obejmujących:- demontaż starych okien,- montaż nowych okien wraz z parapetem wewnętrznym,- montaż obróbki blacharskiej od zewnątrz,- prace wykończeniowe na szpaletach wewnętrznych

Dokument nr: 500265534-N-2018, MCOO/ZP/R/61/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiający/ przeprowadziło w 2018r. w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia (numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/18) pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Sobieskiego 9". W ogłoszeniu o zamówieniu dla tego zamówienia (będącego zamówieniem podstawowym) z dnia 07.06.2018r. nr 569435-N-2018 Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP /- zwanym dalej zamówieniem podobnym/ oraz określił jego przedmiot, zakres oraz warunki na jakich zostanie ono udzielone. Przedmiot i zakres przewidywanego zamówienia odpowiada wymaganiom ustawodawcy, że winny to być roboty budowlane podobne do tych udzielonych w ramach zamówienia podstawowego. Zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu spełnione są również podane w ogłoszeniu warunki na jakich winno zostać udzielone zamówienie podobne. Zamawiający posiada środki na jego realizację. Wykonawca realizujący zadanie podstawowe (wg umowy nr MCOO/ZP/R/PN/16/18 z dnia 12.07.2018r.) Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ,,AGAD" Sp. z o.o. realizuje roboty w terminie oraz z należytą starannością. Standard wykonania zamówienia podobnego nie będzie gorszy niż w zamówieniu podstawowym (co wynika z wymogów zawartych w dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu zamówienia). Zamawiający uwzględnił wartość zamówienia podobnego przy obliczaniu wartości zamówienia dla zamówienia podstawowego. Reasumując: Spełnione są przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP uprawniające do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ,,AGAD" Sp. z o.o., agad@agad.pl, ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100, Toruń, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.