Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
14790z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu zestawów osadników i separatorów, oczyszczenie zestawów osadników...

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu zestawów osadników i separatorów, oczyszczenie zestawów osadników i separatorów oraz studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mars Most Brdowski Sp. z o.o.
Ludowa 13
71-700 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: (+48) 91 424 27 13 Faks.: (+48) 91 424 27 14
marta.pawlowicz@mostbrdowski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie przeglądu zestawów osadników i separatorów, oczyszczenie zestawów osadników i separatorów oraz studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych zlokalizowanych na ulicy Brdowskiej w Szczecinie
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe wykonanie przeglądu dwóch zestawów osadników i separatorów oraz oczyszczenie dwóch zestawów osadników i separatorów oraz dwudziestu pięciu studzienek kanalizacyjnych i pięćdziesięciu trzech wpustów ulicznych zlokalizowanych na ulicy Brdowskiej w Szczecinie i zamontowanych w jej terenie (w tym na Moście Brdowskim). Lokalizację urządzeń przedstawia plan sytuacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zestaw osadników i separatorów, o którym mowa w niniejszym zapytaniu obejmuje poniżej wymienione urządzenia:
a) Separator lamelowy STEJAX-0 15/1501/s
Pojemność olejowa - 0,34 m3 Pojemność szlamowa - 1,34 m3
b) Osadnik typ 3,0-2000 Pojemność - 3000 I
c) Separator lamelowy ATOL-OH 6/60 Pojemność olejowa - 90 I
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich - 280 I
d) Osadnik ATOL-OW 2,0 Pojemność-2,0 m3
Dopuszczalna pojemność osadu - 1,0 m3
Wykonanie przeglądu oraz oczyszczenie zestawu osadników i separatorów będzie w szczególności polegało na wykonaniu następujących czynności:
a) dokładne badanie optyczne stanu technicznego włazów,
b) kontrola ilości szlamu i osadu,
c) usunięcie zgromadzonych w separatorach związków ropopochodnych - odpompowanie zawartości separatorów, usunięcie szlamów, osadów i wody,
d) wyciągnięcie sekcji żaluzjowych, wkładów lamelowych i ich oczyszczenie,
e) oczyszczenie i osuszenie poszczególnych komór separatorów,
f) optyczne sprawdzenie powłok wewnętrznych separatorów,
g) ewentualne wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla prawidłowego działania separatorów,
h) zamontowanie sekcji żaluzjowych, włożenie filtrów lamelowych,
i) napełnienie separatorów wodą, aż do przelewu na wylocie, j) sprawdzenie poprawności działania urządzeń,
k) usunięcie zawartości odrębnych osadników, usunięcie szlamów, osadów i wody, I) oczyszczenie osadników,
m) optyczne sprawdzenie powłok wewnętrznych osadników,
n) założenie włazów,
o) transport osadów do neutralizacji,
p) unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych,
q) uporządkowanie terenu wokół separatorów i osadników, skoszenie traw na terenie separatorów i osadników,
r) sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatorów i odbiorem odpadów niebezpiecznych
(wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zleceniodawcy, s) dokonanie przeglądu eksploatacyjnego separatorów i osadników.

Składanie ofert:
Forma oraz termin składania ofert:
Oferta cenowa na wykonanie przedmiotowego zamówienia musi być złożona na piśmie, z podaniem ceny za usługę, podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy bądź posiadające stosowne pełnomocnictwo i przesłana na adres mailowy marta.pawlowicz@mostbrdowski.pl lub złożona osobiście w biurze Mars Most Brdowski sp, z o.o. przy ul. Ludowej 13 71-700 Szczecin do dnia 09 listopada 2018 r. do godziny 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
termin realizacji zamówienia:
Nie później niż do 26 listopada 2018 r.

Wymagania:
termin zawarcia umowy:
Zamawiający planuje zawarcie umowy z Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia bezpośrednio po wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż 12 listopada 2018 r.
kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone w niniejszym zapytaniu, na podstawie następujących kryteriów:
Cena usługi -100 % wagi oceny
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, które nie będą odpowiadały wymaganiom Zamawiającego wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Informacje dodatkowe:
Zamawiający posiada prawo do nieruchomości, na których zlokalizowany jest Obiekt. Zamawiający jest właścicielem Obiektu. Zamawiający posiada kompletną dokumentację projektową oraz powykonawczą dotyczącą Obiektu oraz decyzje zezwalające i wskazujące na sposób użytkowania Obiektu. Dojazd w bezpośrednie pobliże osadników i separatorów firmy Stejax (umiejscowionych jak na załączonej mapie) może być utrudniony w przypadku silnych i długotrwałych opadów atmosferycznych ze względu na rozmięknięcie podłoża.

Kontakt:
Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Marta Pawłowicz (tel. 533 355 581).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.