Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji elektrycznej - obwody zasilane z agregatu prądotwórczego w budynku...

Przedmiot:

Modernizacja instalacji elektrycznej - obwody zasilane z agregatu prądotwórczego w budynku Zakładu Linii Kolejowych

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
powiat: Poznań
61 633 21 08
malgorzata.butrymowicz@plk-sa.pl
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=52320
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja instalacji elektrycznej - obwody zasilane z agregatu prądotwórczego w budynku Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu na al. Niepodległości 8
Opis zapytania Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompletnej instalacji elektrycznej dla wymieniowych w pkt. 3 odbiorów , której zadaniem będzie zapewnienia awaryjnego źródła energii z istniejącego agregatu prądotwórczego (zabudowanego na podwórzu budynku) w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej dla budynku na al. Niepodległości 8
Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą skany następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty,
2) Oświadczenie o akceptacji OPZ i zapisów umowy,
3) Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej,
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych 4) powyżej,
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kserokopią uprawnień, poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę, że osoby wymienione w wykazie posiadają uprawnienia do wykonywania prac wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
7) opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej ( zarówno kontraktowej jak i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub osób trzecich na sumę gwarancyjną w wysokości 50 000,00 zł.

Dokument nr: 0771/IZ16GM/06431/00347/18/E

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert 09-11-2018 10:00:00

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia 06-11-2018 14:03:59
Data i godzina składania ofert 09-11-2018 10:00:00
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=52320

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 31-12-2018
Miejsce realizacji zamówienia Magazyn w Zakladzie Linii Kolejowych w Poznaniu - Niepodleglosci , Poznan

Wymagania:
Warunki płatności 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia
Warunki gwarancji 36 miesięcy

Uwagi:
Termin związania ofertą 30 dni

Kontakt:
PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
Imię: Małgorzata
Nazwisko: Butrymowicz
Ulica: al. Niepodległości 8
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-875
Email: malgorzata.butrymowicz@plk-sa.pl
Telefon: 61 633 21 08
Dane kontaktowe operatora Pokaż dane kontaktowe
Jednostka organizacyjna /PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień
RFI Nie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.