Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja usługi wymiany opraw oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w obiektach

Przedmiot:

Realizacja usługi wymiany opraw oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w obiektach

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Damrota 25,
40-022 Katowice
powiat: Katowice
32 207-60-00
ZP2.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zaproszenia jest realizacja usługi wymiany opraw oświetlenia awaryjnego -
ewakuacyjnego w obiektach podległych Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach zgodnie
z zapisami Formularza oferty - Załącznik nr 1 oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 2.
Adresy obiektów podległych Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach wraz z wskazaniem
opraw uszkodzonych/podlegających wymianie zawiera Załącznik nr 2.
Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w obiektach wymienionych w Załączniku
nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, celem uzupełnienia danych niezbędnych do sporządzenia oferty.
Wizje lokalną Wykonawca przeprowadza we własnym zakresie i na własny koszt, uzgadniając
każdorazowo telefonicznie termin jej dokonania z pracownikami sekretariatów poszczególnych
obiektów.

Dokument nr: 2401 -ILZ2.261.153.2018, 2401-18-175401

Składanie ofert:
SKŁADANIE OFERT:
Podpisaną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1):
- pocztą,
- osobiście w pokoju nr 6 budynek ,,A" tut. Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
ul. Damrota 25,
- faxem (czynny w godzinach od 7;00 do 15;00 od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) na nr 32 207-60-10
- pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" lub ,jpeg" na adres e-mail: a-
ZP2.ias.katowice@mf.gov.pl
W terminie do dnia 09 listopada 2018 r.

Uwagi:
KRYTERIA OCENY OFERTY:
a) Cena oferty brutto - waga 88%
Sposób oceny kryterium - minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty, tym wyższa liczba
punktów za to kryterium).
Oferta z najniższą ceną otrzyma 88 punktów (maksymalna liczba).
Pga - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Gwarancja i rękojmia na zamontowane
w oprawach akumulatory"
Uwaga:
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podczas
oceny ofert, wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość
dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli wartość
dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
Cena obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera
wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz do
wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO1:
Informacje dotyczące klauzuli są dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej
www.slaskie.kas.gov.pl - zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne -- Profil nabywcy.
Znak sprawy: 2401 -ILZ2.261.153.2018
UNP: 2401-18-175401
Zaproszenie do składania ofert
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach prowadzi rozpoznanie rynku w celu realizacji
usługi wymiany opraw oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w obiektach podległych Izbie
Administracji Skarbowej w Katowicach.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty, uprzejmie prosimy
o wypełnienie, podpisanie i złożenie Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Kontakt:
OSOBY DO KONTAKTU:
1. Delegatura Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Częstochowie: Pani Anita Domagała
tel.: 784 989 636 lub Pani Justyna Żak tel.: 664 379 714,
2. Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej: Pan Wojciech Pawlik tel.: 33 49 98 200 lub Pani
Anna Brzóska tel.: 33 49 98 314,
3. Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej: Pani Jadwiga Romańska tel.: 33 499 80 18 lub Pani
Karolina Wojtyła tel.: 33 499 80 21,
4. Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej: Pan Fryderyk Lach lub Pani Maria Haręźlak
tel.: 33 499 84 52
5. Urząd Skarbowy w Cieszynie: Pani Barbara Bromnik tel.: 33 852 63 16 lub Pani Iwona Balcar
tel.: 33 852 63 16, 606 775 136,
6. Urząd Skarbowy w Lublińcu: Pani Danuta Sieńska tel: 34 352 83 01 lub Pan Marcin Gabryel
tel.: 34 352 83 17,
7. Urząd Skarbowy w Myszkowie: Pani Magdalena Blukacz tel.: 34 315 15 31 lub Pani Anna
Błeszyńskatel.: 34 315 15 31,
8. Urząd Skarbowy w Pszczynie: Pani Barbara Ryt lub Pani Monika Poloczek tel.: 32 449 22 01,
9. Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich: Pani Beata Bralińska tel.: 32 766 08 39 lub Pani
Iwona Schuetz tel.: 32 766 08 23,
10. Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach: Pani Joanna Ptasznik tel.: 32 769 92 10 lub Pan
Krystian Steklatel.: 32 769 92 10,
11. Urząd Skarbowy w Tychach: Pani Bożena Szojd tel.: 32 325 11 68 lub Pan Krzysztof Kałuża
tel.: 32 325 11 17,
12. Urząd Skarbowy w Żywcu: Pani Beata Legler tel.: 33 865 13 08 lub Pani Iwona Chałupnik
tel.: 33 865 13 03,
13. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach: Pan Mariusz Stempniak tel.: 32 207-60-16 lub
Pan Wojciech Wrona tel.: 32 207-64-81,
14. Urząd Skarbowy w Zabrzu: Pani Aleksandra Kuczyńska tel.: 32 277 76 14 lub Pan Krzysztof
Ziomek tel.: 32 277 76 08.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.